Archief

In 2016 heeft de SME haar papieren archief (1972-2008) overgedragen aan de gemeente Ede.

Een overzicht van de inhoud van deze 21 dozen kunt u  vinden in de plaatsingslijst.

Een voorbeeld van de inhoud van het archief  is dit stuk over de akkers langs de Dikkenberg.

De stichtingsakte van de stichting  zelf (uit doos 1)_ kunt u hier vinden.

 

kop_stichtingsacte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van SME rapporten die in de loop der jaren geproduceerd zijn.
Deze lijst wordt nog regelmatig aangevuld.

1 1973 Nota Leefmilieu 73 Verkerke-Nijdam motivatie oprichting SME

2 1974 Verslag werkzaamheden groep Bossen bij Bennekom 1973 M.M.

3 1974: Bossen bij Bennekom, aanbeveling tot herstel. Mettivier-Meyer et al.

4 1974 Voorlichtingsavond Kernplan Bennekom

5 1976 & 1977 Een botanische verkenning van een deel vd gemeente Ede Van de Brink et al.

6 1979 Bossen bij Bennekom Van Leeuwen Gemeentelijk Bosbedrijf Ede

7 1979 De gemeente Ede en haar Bestemmingsplan Werkgroep bos

8 1981 Sprokkelen of Houtroof Cosijn

9 1984 Een blik op de Ginkelse hei Knipselkrant ComitÇ COT-Nee Ede

10 1986 Ede-West Niet zo best Bezwaren en alternatieven

11 1988 Onderzoek Militaire Geluidhinder Ede-Oost Van Paassen

12 1988 Compagnies Oefenterrein Ginkelse Heide; historisch-geografische inventarisatie en waardering Kooiman & Vernooij

13 1990 Plan voor de herinrichting van het gebied tussen EDE en DE KLOMP SME

14 1990 De Hoekelumse Brink het bewaren waard Van Grootheest & Sanders

15 1994 Zorg voor water, is zorgen voor later; ecologisch verantwoorde inrichting Gelderse Vallei-Zuid

16 1994 Natuur- en geluidsaspectenonderzoek Eder- en Ginkelse Heide; Samenvatting LB&P

17 1999 Notitie Infrastructuur Stad-Ede; Visie op vervoer in Ede SME

18 2007 Verslag minisymposium Groei Ede, Groen Ede SME

19 2016 Rapportage Contra-expertise onderzoek natuurbescherming aanleg Parklaan in Ede

20 2017 Parklaan Ede: second opinion thema verkeer