Uitnodiging Publieksavond: De effecten van de Klimaatverandering en van de Stikstofproblematiek (klimaat- en stikstofcrisis) voor ons in Ede

Vorig jaar kon de SME vanwege corona geen publieke bijeenkomst organiseren. Nu dat gelukkig (met enige restricties) weer wel mogelijk is, nodigen we u bijzonder graag uit voor een avond met presentaties over twee onderwerpen die hoog op onze agenda staan: klimaatverandering en de stikstofproblematiek. Programma Dr. Rik Leemans, hoogleraar milieusysteemanalyse Wageningen University & Research, […]

Continue reading


Herfstbericht 2021

Geachte donateurs, In dit Herfstbericht 2021 van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) kunt u lezen waar het bestuur zich in de afgelopen periode voor heeft ingezet. Wij hopen dat u de coronapandemie goed bent doorgekomen. Als SME hebben wij natuurlijk ook te maken gehad met beperkingen: het bestuur heeft tijdens de lockdowns digitaal vergaderd en […]

Continue reading


Bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor de bouw van een mega-pluimveestal bij Harskamp

De locatie voor de geplande grootschalige pluimveehouderij bevindt zich een paar honderd meter ten westen van Natura 2000-gebied Veluwe. De bouw en het gebruik van de pluimveestal (met vrije uitloop) zullen leiden tot een grote toename van de uitstoot van stikstof en fijnstof op deze locatie. Daarmee zou de stikstofdepositie in het reeds overbelaste Natura […]

Continue reading


Zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan en bijbehorend beeldkwaliteitsplan voor de World Food Experience

WFC Experience entree

Stichting Milieuwerkgroepen Ede plaatst grote vraagtekens bij de aard, omvang en (financiële) haalbaarheid van de ‘World Food Center Experience’. De SME geeft de voorkeur aan een andere, milieuvriendelijke invulling van de gebouwen van de voormalige Mauritskazerne, bijvoorbeeld als verzamelpand voor kleinschalige en duurzame bedrijvigheid. Bij een dergelijke invulling kunnen de monumentale gebouwen in hun huidige […]

Continue reading


Zienswijze tegen de verhekking van het Bennekomse bos

Hek verspert pad

In het Bennekomse bos zijn de afgelopen decennia vele kilometers hekwerk aangelegd. In een periode van enkele maanden is 2 kilometer hek­werk verrezen aan de Selterskampweg, Vossenweg, Prins Hendriklaan en Dikkenbergweg. Deze hekken tasten de natuur- en landschapsfunctie aan van het N2000-gebied “De Veluwe”. SME en buurtbewoners willen dat de Gemeente Ede en Provincie Gelderland […]

Continue reading


Startnotitie Transformatie Horapark reden tot zorg voor Stichting Milieuwerkgroepen Ede

Paddenpoel Horapark

De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) heeft in een schriftelijke reactie aan burgemeester en wethouders van Ede haar zorgen kenbaar gemaakt omtrent de Startnotitie Transformatie Horapark zoals die in februari door B&W is vastgesteld. Ook het Bewonerscomité Enka-Horapark (bewoners van de Enkawijk), de paddenwerkgroep “Hora Est”, Geldersch Landschap & Kasteelen, Natuur en Milieu Gelderland en de […]

Continue reading