Debatavond Lelystad Airport16 Januari en zienswijze GNMF

lelystadairport
Bent u bezorgd over Lelystad Airport en (laag)vliegen?  “Hoog Over Ede” organiseert een debatavond voor inwoner, politici, recreatie-ondernemer, en iedereen anders. Kom en discussieer mee!

Locatie:  Cultura, Molenstraat 45 Ede
Tijd:       19.30 uur (inloop), aanvang 19.45 uur – 21.45 uur

Sprekers:

  • Leon Meijer, wethouder luchtvaart, gemeente
  • Ede Klaas Wagenaar, Hoog Over Ede
  • Leonhard Beijderwellen, arts
  • Ivo Gelsing namens RECRON
  • Voor programma en aanmelding zie achterzijde

Verder lezen


Parklaan Wordt Anders!

parklaan_anders_mensen De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) heeft, samen met de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en vele anderen (waaronder de Werkgroep Parklaan Anders), nooit bezwaren gehad tegen een redelijke ontsluiting van de Kazerneterreinen en het ENKA-terrein.
Maar wel bezwaren tegen een megalomane Parklaan met een 4-baans snelweg van Bennekom naar het NS-station die het sluipverkeer tussen A12 en N224 zou mogelijk maken. Een Parklaan waarbij de groene omgeving, nabije natuur en de Europees beschermde natuur van de Veluwe nog meer onder druk zou komen te staan. Wij zijn in onze bezwaren gesteund door een beroep bij en een schorsing door de Raad van State, en een arrest (op verzoek van de RvS) door het Europese Hof van Justitie. Met dit inzicht zijn SME, GNMF en andere bezwaarden en de Gemeente Ede tot overeenstemming gekomen tot een andere Parklaan. Samen komen ze tot de volgende overwegingen.

Verder lezen


SME stuurt raadsfracties notitie over Edese “Wind- en zonnewijzer”

windzonlogoStichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) steunt het doel van de gemeente Ede om in 2050 energieneutraal te zijn. We onderschrijven het belang van een helder beleidskader voor de realisatie van windturbines en zonnevelden binnen onze gemeente. In de aanloop naar het raadsdebat over de “Wind- en zonnewijzer” op donderdag 13 december, heeft SME de raadsfracties middels een korte notitie een aantal punten ter overweging gegeven.

Verder lezen


Zomerbericht 2018

parklaan_anders2018 De SME stuurde afgelopen maand het zomerbericht 2018 naar haar donateurs.

U vindt er een kort overzicht van onderwerpen waar de SME recent mee bezig was. zoals de Parklaan. Door het uitblijven van rechtelijke uitspraak over de PAS-problematiek wil gemeente wil graag ‘voorlopige voorzieningen’ treffen om het vormalige kazerne ontsluiten. Hierbij worden ‘tijdelijk’ bomen gekapt, wat uiteraard niet mogelijk is. SME heeft zienswijzen ingediend om de druk op de ketel te houden.

Dit en veel andere voorbeelden van het SME werk staan in dit zomerbericht. Als U de activiteiten van de SME zou willen steunen kant U zich hier opgeven als donateur.

Verder lezen


Zienswijze tegen de ontwerp-watervergunning locatie Adamsdreef van Waterschap Vallei & Veluwe

I1364 artikel ENKA-pluim kaart Evert van Amerongen Deze ter inzage liggende ontwerp-watervergunning [voor onttrekking van vervuild grondwater afkomstig van de ENKA ter hoogte van Maandereng en Rietkampen] is voor de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) aanleiding om een zienswijze in te dienen. Naast sulfaat is er ook sprake van andere verontreinigingen, waaronder stoffen die gerekend worden tot zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) omdat deze kankerverwekkend zijn.

Verder lezen


Zienswijze SME ontwerpbestemmingsplan ‘Otterlo, Weversteeg en Onderlangs’

natura2000-logo
Het college van burgemeester en wethouders heeft enige tijd geleden het ontwerp bestemmingsplan ‘Otterlo, Weversteeg en Onderlangs’ ter inzage gelegd. De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) diende een voorlopige zienswijze in,  en stuurde onlangs de formele onderbouwing op. Een samenvatting  staat  hieronder, de volledige onderbouwing van de  zienwijze is  hier te vinden.

Verder lezen


Gemeente Ede heeft moeite met afspraken Kastanjebos Otterlo

ruigtezone_resampleDe gemeente Ede lukt het maar niet om zich aan de afspraken te houden rondom de aanleg van het Kastanjebos, het nieuwe sportpark in Otterlo. Een belangrijk punt is dat de faunapassage die speciaal aangelegd zou worden nog steeds niet is ingericht. Vorige week bleek dat de zogenaamde ruigtestrook die dassen beschutting moet geven om te kunnen foerageren grotendeels was omgeploegd. Er staan nu nog twee dunne struikjes. De SME is teleurgesteld over de uitvoering van het convenant door de gemeente. Voor de SME is het ook een kwestie van vertrouwen. Er zijn immers diverse terreinen waarover we met de gemeente afspraken zouden kunnen maken. Om er dan samen uit te komen en vertrouwen op te bouwen is het, ook voor die andere onderwerpen, noodzakelijk dat je je wederzijds aan de afspraken houdt.

Verder lezen


SME input voor het bestuursakkoord

coalitie_doet_oproepChristenUnie, CDA, GroenLinks, GemeenteBelangen en D66 zijn gestart met de formatie. Samen willen ze komen tot een nieuw college en een bestuursakkoord voor de komende vier jaar.Om direct de daad bij het woord te voegen deden de partijen een oproep aan alle maatschappelijke organisaties om input te leveren voor het bestuursakkoord. De SME heeft dat gedaan.

Verder lezen