Luchtkwaliteit & luchtvervuiling

vroegtijdigoverlijden_small De Luchtkwaliteit in Gelderland is nog steeds niet gezond. Het rapport van GGD Gelderland-Midden meldt dat inwoners van Ede gemiddeld ruim een jaar eerder overlijden als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging. Sterfte is slechts het topje van de ijsberg. De luchtverontreiniging in Gelderland veroorzaakt jaarlijks 430.000 verzuimdagen en is daarmee verantwoordelijk voor 5% van alle verzuimdagen

Verder lezen


Programma Middagsymposium ‘De Groene Stad Ede’

smelogo

Middagsymposium ‘De Groene Stad Ede’
Vrijdagmiddag 6 oktober 2017 van 13:00-18:00
Raadzaal Raadhuis Ede, Bergstraat 4, 6711 DD Ede

Zoals in veel steden, is er ook in Ede een overmaat aan verstening in de binnenstad. Dit leidt tot een minder goed binnenstedelijk woonklimaat. De overmaat aan groen in het buitengebied lost dit niet op, immers, bewoners brengen het merendeel van hun tijd door in het bebouwde gebied. Er zijn door de gemeente al verschillende initiatieven genomen. De markt wordt vergroend en ook over winkelstraten in de binnenstad wordt nagedacht. Tegelijkertijd wordt bij het renoveren van straten in eerste instantie gekozen voor het kappen van gezonde bomen, en worden nieuwe boomspiegels nog steeds te klein aangelegd. Als SME denken we dat er meer gedaan kan worden, door iedereen, gemeente, bedrijven én burgers. Tijdens ons symposium hebben wij verschillende sprekers uitgenodigd, die hun visie zullen geven op natuur in een stad.

Lees verder in het programma

Verder lezen


SME archief 1972-2008

logo1979

De SME is opgericht in 1972 en heeft van het begin af aan gestreden voor behoud van natuur en milieu in de gemeente Ede. Onlangs is het oudste deel van het archief (1972-2008) overgedragen aan de gemeente Ede. Dat er in die periode heel veel werk is verzet wordt duidelijk uit de omvang : 22 dozen !  Tijdens de voorbereiding  van de overdracht kwamen er veel oude rapporten naar boven die een mooi beeld geven van het werk van de SME, zoals dit stuk over de akkers langs de Dikkenberg

Verder lezen


Thema-avond akker- en weidevogels

grutto

Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit voor de thema-avond van de gezamenlijke weidevogelwerkgroepen Binnenveld.

De gezamenlijke weidevogelwerkgroepen Binnenveld, WBO en WBW organiseren op dinsdag 11 oktober a.s. bij Lodewijk Pool, Slagsteeg 20 te Bennekom een gezamenlijke thema-avond (aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.45 uur)
Het thema van de avond gaat over de verbetering van de Overlevingskansen van akker- en weidevogels in het Binnenveld.

Verder lezen


Beheerplan N2000 Binnenveld

sam_6860_small Sinds enige tijd wordt er gewerkt aan een beheerplan voor het Natura2000 gebied Binnenveld. Voor een ecologisch verantwoord en duurzaam beheerplan moeten oplossingen gevonden worden voor: versterking van de kweldruk; vermindering van de stikstofdepositie en de inbedding van het Natura2000 gebied in een ecologisch netwerk (EHS).

Verder lezen


Thema Avond Bomenbeleid

stadsgroen Op dinsdag 17 maart organiseert GroenLinks/PE een thema avond over het bomenbeleid in de gemeente Ede. Elsa Loosjes zal daar een presentatie geven over onze visie op het bomenbeleid. Alle inwoners van de gemeente Ede met interesse in bomen zijn welkom op deze avond.

De Thema avond vindt plaats in de Ericahorst, Proosdijerveldweg 55, 6714 AA Ede, van 20:30 tot ongeveer 22:15. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij de secretaris van GroenLinks/PE Judith Klostermann via groenlinkspe@hotmail.com.

Verder lezen


Geen bossen kappen voor biomassa-energie

koolzaad
De Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) stelt in een visiedocument  dat het vertrouwen in biobrandstof en houtstook als middel om de uitstoot van CO2 te verlagen misplaatst is. Het KNAW rapport krijgt veel aandacht in de media. Op de website van EenVandaag stond  onder andere:

“Amerikaanse bossen worden versnipperd en met miljarden euro’s subsidie verstookt in de ovens van Nederlandse kolencentrales. Die wekken er elektriciteit mee op. Dat moet stoppen, stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)”.

Verder lezen