Natuurlijk Kapitaal Nederland verbindt natuur en economie


De natuur wordt in economische zin vaak alleen als een kostenpost gezien. Maar de Natuur vormt juist de basis voor veel economische activiteiten. Het nut van de duinen voor waterveiligheid kent iedereen. Maar veel van wat de natuur ons biedt is onzichtbaar. Zo leggen bossen en laagvenen CO2 vast en zorgt het bodemleven voor vruchtbare grond. De website van Natuurlijk Kapitaal Nederland  bied een discussieplatform om ervaringen met elkaar te delen over activiteiten die natuur en economie verbinden.

Verder lezen


Open brief aan college en raad van Ede

Na het afwijzen van het Bestemmingsplan voor de Parklaan in maart 2014 door de Raad van State werkt de SME nu samen met de Werkgroep Parklaan Anders aan verbetering van de plannen van de gemeente Ede. Zij roept de politiek op om zich aan de verkiezingsbeloften te houden en zich nog eens goed te bezinnen voor ze weer instemmen met zo’n onzalig plan dat zoveel schade aan het landschap en de cultuurhistorie zal toebrengen

Verder lezen