Uitnodiging informatieavond landbouw en volksgezondheid met verkiezingsdebat 6 maart AFGELAST

luchtvervuiling
AFGELAST

Helaas is  de onderstaande informatieavond door onvoorzien omstandigheden afgelast.  Naar verwachting zal de  avond op  later moment alsnog plaatsvinden. Dat zal dan helaas wel na de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Als daarover meer bekend is dan zullen wij daarover berichten.
De Gelderse Natuur en Milieufederatie organiseert i.s.m. de SME op dinsdag 6 maart (19.30 – 22.00 uur) in Ede (Zalencentrum De Fietser naast station Ede-Wageningen) een informatieavond over het thema ‘Landbouw en volksgezondheid in de Vallei’. Twee sprekers (GGD-arts Henk Jans en de Edese wethouder Leon Meijer) verzorgen beiden een inleiding over dit onderwerp. Het tweede deel van de avond is ingericht als een debat met en tussen een aantal vertegenwoordigers van politieke partijen uit de regio.

Verder lezen


Luchtkwaliteit & luchtvervuiling

vroegtijdigoverlijden_small De Luchtkwaliteit in Gelderland is nog steeds niet gezond. Het rapport van GGD Gelderland-Midden meldt dat inwoners van Ede gemiddeld ruim een jaar eerder overlijden als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging. Sterfte is slechts het topje van de ijsberg. De luchtverontreiniging in Gelderland veroorzaakt jaarlijks 430.000 verzuimdagen en is daarmee verantwoordelijk voor 5% van alle verzuimdagen

Verder lezen


Hoe duurzaam zijn de bio-energie centrales in de gemeente Ede?

i2072_089_snoeien_in_kernhem_small In Nederland wordt biomassa veelvuldig gebruikt om de impact van energieproductie te verminderen en te helpen bij het bereiken van duurzaamheids doelstellingen. Tegelijkertijd is er bezorgdheid over de nadelige effecten. SME vreest dat in Ede te veel biomassa wordt geoogst, zonder oog voor andere functies van het bos zoals biodiversiteit. Daarom is voor SME een korte studie uitgevoerd door zes Wageningse studenten.

Verder lezen


Vaststelling bestemmingsplan Parklaan geschorst!

De Hoekelumse eng in betere tijden De Raad van State heeft op 25 april 2016 uitspraak gedaan over de voorlopige voorziening die door de SME en de GNMF was aangevraagd om onomkeerbare handelingen te voorkomen. De aanleg van de parklaan zal leiden tot een toename van de stikstofdepositie op reeds overbelaste stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. De Raad van State stelde dat de Edese gemeenteraad niet kan volstaan met een verwijzing naar het nieuwe programma Aanpak Stikstof, en schorst als voorlopige voorziening daarom de vaststelling van het bestemmingsplan “Ede, Parklaan” door de gemeente Ede. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft wel een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. De SME hoopt nog steeds dat de belangen van milieu en natuur het nu eindelijk eens zullen winnen van korte termijn-politiek en commerciële belangen.

Verder lezen


Verontreinigd grondwater ENKA op de Nederrijn geloosd

sanerring_enka De provincie Gelderland, de gemeente Ede, de gemeente Wageningen en het waterschap Vallei en Veluwe zijn in overleg over de aanleg van een pijpleiding van Ede naar de Nederrijn bij Wageningen. De pijpleiding gaat verontreinigd grondwater afvoeren. Dit grondwater heeft onder andere hoge concentraties sulfaat. Dit is afkomstig van de activiteiten van de voormalige ENKA. Eind 2016 of begin 2017 moet de aanleg van de pijpleiding van start gaan. Een bedenkelijke situatie? Water Natuurlijk Vallei en Veluwe, en de Stichting Milieuwerkgroepen Ede hebben zich laten informeren.

Verder lezen


Giflelies in ede

lelieIn Ede worden in het Binnenveld en aan de Hessenweg door bedrijven lelies geteeld en de omwonenden klagen al jaren over het wekelijks spuiten met gif in de zomer. Het gif is weliswaar verboden door Europa, maar enkele Europese landen, waaronder Nederland, kregen een tijdelijke ontheffing. Hoewel die ontheffing liep tot 2014, is er nog steeds sprake van dat in onze gemeente met dit gif wordt gespoten. Een oplossing is allereerst dat het keurmerk voor bloembollen een rol zou moeten spelen.
Ede, koop geen lelies zonder keurmerk!

Verder lezen