Gemeente komt eindelijk alle afspraken Kastanjebos uit 2015 na

dasIn 2015(!) sloot de SME samen met de GNMF een convenant met de Gemeente Ede over compensatie voor de aanleg van het nieuwe sportpark Kastanjebos in Otterlo. Bij de realisatie van het sportpark zou meer rekening worden gehouden met de natuur in de omgeving. Het heeft de gemeente erg veel tijd gekost om de gemaakte afspraken na te komen (zie hier en hier) maar in Maart heeft de gemeente opnieuw bevestigd dat in de zomer van 2019 alle werkzaamheden zullen zijn afgerond! De nieuwe afspraken over de naleving van het covenant kunt u hier nalezen.

Lees verder


Parklaan Wordt Anders!

parklaan_anders_mensen De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) heeft, samen met de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en vele anderen (waaronder de Werkgroep Parklaan Anders), nooit bezwaren gehad tegen een redelijke ontsluiting van de Kazerneterreinen en het ENKA-terrein.
Maar wel bezwaren tegen een megalomane Parklaan met een 4-baans snelweg van Bennekom naar het NS-station die het sluipverkeer tussen A12 en N224 zou mogelijk maken. Een Parklaan waarbij de groene omgeving, nabije natuur en de Europees beschermde natuur van de Veluwe nog meer onder druk zou komen te staan. Wij zijn in onze bezwaren gesteund door een beroep bij en een schorsing door de Raad van State, en een arrest (op verzoek van de RvS) door het Europese Hof van Justitie. Met dit inzicht zijn SME, GNMF en andere bezwaarden en de Gemeente Ede tot overeenstemming gekomen tot een andere Parklaan. Samen komen ze tot de volgende overwegingen.

Lees verder


Wethouder Vreugdenhil en GNMF/SME op bezoek bij Sportpark Kastanjebos

das
Op 20 juni 2017 bezochten de Gelderse Natuur & Milieufederatie (GNMF) en Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) op uitnodiging van wethouder Vreugenhil het Sportpark Kastanjebos te Otterlo.
De GNMF/SME en de Gemeente Ede waren bij het ‘natuurinclusieve’ ontwerp betrokken omdat zij na aanvankelijke procedures van de SME tbv natuurbeschermingsmaatregelen, in 2015 een convenant sloten dat een snelle realisatie van het Kastanjebos mogelijk maakte. De wethouder wilde graag uitleg en toelichting geven, de GNMF/SME van hun kant wilden op locatie graag nagaan of de afspraken waren nagekomen. Diverse maatregelen zijn conform de afspraken uitgevoerd, maar er zijn er ook enkele zaken blijven liggen.

Lees verder


Eekhoornbrug in Otterlo

eekhoornbrug In de zomer van 2015 sloten de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) samen met de Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) een convenant met de Gemeente Ede dat de goedkeuring van het bestemmingsplan Otterlo, Sportpark Kastanjebos, mogelijk maakte. Ter hoogte van Droompark de Zanding worden al langere tijd veel eekhoorns op de drukke Arnhemseweg doodgereden. Samen met de Zoogdierenvereniging heeft de Gemeente daarom de situatie onderzocht en ervoor gekozen om in dit gebied twee eekhoornbruggen aan te leggen.

Lees verder