Fietsersbond debatteert met de politiek

fietsbondOp dinsdag 6 maart vanaf 19:45 organiseert de Fietsersbond in het kader van de komende verkiezingen een debatavond met vertegenwoordigers van de politieke partijen die meedingen naar een zetel in de gemeenteraad van Ede. Het debat wordt gehouden in de rode zaal van Cultura.
De Fietsersbond wil graag van de politieke partijen horen welke visie zij op het fietsbeleid hebben. Gedebatteerd wordt aan de hand van stellingen, waarbij ook de bezoekers interactief hun mening kunnen geven. Iedereen is uitgenodigd.

Verder lezen


Luchtkwaliteit & luchtvervuiling

vroegtijdigoverlijden_small De Luchtkwaliteit in Gelderland is nog steeds niet gezond. Het rapport van GGD Gelderland-Midden meldt dat inwoners van Ede gemiddeld ruim een jaar eerder overlijden als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging. Sterfte is slechts het topje van de ijsberg. De luchtverontreiniging in Gelderland veroorzaakt jaarlijks 430.000 verzuimdagen en is daarmee verantwoordelijk voor 5% van alle verzuimdagen

Verder lezen


Hoe duurzaam zijn de bio-energie centrales in de gemeente Ede?

i2072_089_snoeien_in_kernhem_small In Nederland wordt biomassa veelvuldig gebruikt om de impact van energieproductie te verminderen en te helpen bij het bereiken van duurzaamheids doelstellingen. Tegelijkertijd is er bezorgdheid over de nadelige effecten. SME vreest dat in Ede te veel biomassa wordt geoogst, zonder oog voor andere functies van het bos zoals biodiversiteit. Daarom is voor SME een korte studie uitgevoerd door zes Wageningse studenten.

Verder lezen


Informatiemiddag Lelystad Airport

lelystadairportBeste mensen,

Graag willen we u uitnodigen voor de informatiemiddag op 10 februari 2018 over de mogelijke effecten  voor Ede van de opening van het vakantievliegveld  Lelystad Airport. Deze informatieronde vormt een verdieping van en een tegenwicht  tegenover de informatieavond die in september 2017 is gehouden in de Reehorst. De middag wordt ingeleid door wethouder Leon Meijer.

Op deze middag spreken vier deskundigen over de routes van de vliegtuigen, de effecten op het milieu en het besluitvormingsproces.  De informatiemiddag start met en inloop om 13.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

U kunt zich aanmelden bij:   https://hoogoverede.nl/  In verband met het te verwachten aantal belangstellenden wordt u gevraagd zoveel mogelijk op de fiets te komen.

Met vriendelijke groet, namens ‘nee tegen laagvliegroutes over Ede’
Elsa Loosjes

Verder lezen


Edese pijplijn door het binnenveld

imagegen.ashxIn 2016 schreven we al eens over de plannen om het met sulfaat  verontreinigde grondwater van het voormalige Enka terrein via een pijplijn op de rijn te lozen. Op de website van de vereniging Mooi Wageningen verscheen recent een stuk dat de stand van zaken goed weergeeft. De overheid moet het goede voorbeeld geven. Daarom is Mooi Wageningen kritisch tegenover het plan. Over de achtergrond van de vervuiling kunt u meer lezen in dit stuk van Evert van Amerongen.

Verder lezen


Afsluiting project boominventarisatie

Monumentale boom Afgelopen jaar heeft de gemeente alle monumentale en waardevolle bomen op particuliere gronden in beeld gebracht. Op 10 januari 2018 organiseerde de gemeente vanuit het project een afsluitende avond.

Op deze avond werd de top 50 van de meest mooie monumentale en waardevolle bomen bekend gemaakt. Aan de top 10 werd  extra aandacht besteed. Ook werd kennis gedeeld die werd opgedaan tijdens het uitvoeren van het project.

Er is een pdf van de presentatie beschikbaar.  Het bestand is 128 MB groot, dus een snelle internetverbinding is wel nodig.

Verder lezen