Uitnodiging donateursavond 2019

smelogoHierbij willen we onze donateurs graag uitnodigen voor de donateursavond. Ook in 2019 staat deze weer voor de deur en wordt gehouden odonderdag 14 november van 20-22 uur in ’t Schot op het landgoed Hoekelum, net buiten Bennekom aan de Edeseweg 122, 6721 KE Bennekom. De avond begint met een inloop om 19.30 uur. Het onderwerp zal zijn ‘Gezonde leefomgeving’. Er is voor dit interessante onderwerp een boeiende en deskundige spreker uitgenodigd: Arnold van den Burg, ecoloog.

Continue reading


De Edese smeerpijp

enka_foto_by_zeze57cc+by-nd+2.0_ Al sinds 2015 is de SME bezig met de Edese smeerpijp, een plan om verontreinigd grondwater (de “Enka pluim”) te lozen op de Nederrijn. Oorspronkelijk ging het vooral over de grote hoeveelheden sulfaat in de pluim, maar het kan niet uitgesloten worden dat ook veel giftiger stoffen zoals PCB’s en Dioxines aanwezig zijn. Recent liet wethouder Hoefsloot weten dit onwaarschijnlijk te vinden, maar gaf wel aan dat een beperkt onderzoek naar de aanwezigheid van deze stoffen uitgevoerd zal worden.

Continue reading


Zomerbericht 2019

smeboxlogoIn her Zomerbericht 2019 van de SME wil het bestuur u op de hoogte brengen van enkele actuele ontwikkelingen.

Daarnaast willen we onze donateurs graag uitnodigen voor de donateursavond. Ook in 2019 staat deze weer voor de deur en wordt gehouden op donderdag 14 november van 20-22 uur in ’t Schot op het landgoed Hoekelum, net buiten Bennekom aan de Edeseweg 122, 6721 KE Bennekom. De avond begint met een inloop om 19.30 uur. Het onderwerp zal zijn ‘Gezonde leefomgeving’. Er is voor dit interessante onderwerp een boeiende en deskundige spreker uitgenodigd: Arnold van den Burg, ecoloog.

Continue reading


IBPES rapport: Er zullen misschien wel een miljoen soorten uitsterven. Is dat erg?

ipbesBegin mei verscheen een IPBES rapport, dat probeert de gevolgen van de vermindering van de biodiversiteit (soortenrijkdom) op de agenda te plaatsen. Als we op de huidige voet doorgaan, dan zullen er de komende decennia door klimaatverandering, industrialisering van de landbouw, overbevissing, ontbossing, verontreiniging, invasies van exoten en mondiale gelijkschakeling van natuurlijke leefgebieden zo’n 500.000 tot een miljoen soorten uitsterven.

Continue reading


Ecosysteem diensten van het groen in de stad

stadsgroenGroen in de stad kan sterk bijdragen aan het beperken van de opwarming en aan het vergroten van het ‘thermisch comfort’ van de inwoners. Van alle soorten groen zijn bomen door hun grote volume en bladmassa het meest effectief. In dit item wordt een overzicht gegeven van de positieve bijdrage van ruim 100 boomsoorten aan klimaat, waterhuishouding, luchtkwaliteit en biodiversiteit

Continue reading


Bomen van onschatbare waarde

op de bres voor bomenDe Stichting Milieugroepen Ede staat voor de grote waarde van bomen binnen de bebouwde kom (en daarbuiten). Bomen zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving, zorgen voor zuurstof, bieden schaduw, helpen mee de temperatuur te verlagen, houden fijnstof vast, geven dieren leefruimte, hebben ecologische waarde, houden water vast, slaan CO2 op en bevorderen de gezondheid van mensen.

Continue reading


Geen hoogbouw op ENKA!

hb_artwork_detailProjectontwikkelaar AM is voornemens hoogbouw van negen verdiepingen (de Residentie) te realiseren op het ENKA terrein in Ede (zie www.residentie-anders.nl voor de feiten). In het huidige bestemmingsplan is hoogbouw niet toegestaan. Gemeente en projectontwikkelaar willen het daarom wijzigen, en zo hoogbouw mogelijk maken. Wijkbewoners en tuinders zijn tegen hoogbouw omdat: hoogbouw niet past in de wijk, de stedenbouwkundige motivatie voor hoogbouw ontbreekt, hoogbouw voor veel schaduw zorgt en de privacy schaadt van omwonenden en het cultureel erfgoed ENKA door hoogbouw uit het zicht raakt.  De SME heeft ook bezwaren tegen hoogbouw

Continue reading