Nieuwe rondweg ‘de Parklaan’ Een verbetering in de samenwerking tussen Werkgroep Parklaan Anders en de gemeente Ede

spandoek parklaan anders
Studenten van de Wageningen UR hebben in het kader van een ACT (Academic Consultancy Training) onderzocht hoe het vaststellen van het (momenteel geschorste) bestemmingsplan voor de Parklaan in Ede is verlopen en hoe partijen met elkaar zijn omgegaan. Zowel de SME als de Gemeente Ede zijn geïnterviewd.
In de uitkomsten ziet de SME mogelijkheden om de relaties met de gemeente te verbeteren.

Verder lezen


Spoedzitting Raad van State

thumbnailkop De gemeente Ede wil in het trace van het noordelijk deel van de nieuw aan te leggen Parklaan al beginnen met de kap van bomen. De Raad van State behandelde 12 april 2016 de bezwaren van onder ander de SME en de Geldersche Milieufederatie, die schorsing van het plan eisten om een onomkeerbare situatie te voorkomen. De raad was nog niet overtuigd van de argumenten van de gemeente en zal binnen twee weken oordelen over het schorsingsverzoek.

Verder lezen


Open brief aan college en raad van Ede

Na het afwijzen van het Bestemmingsplan voor de Parklaan in maart 2014 door de Raad van State werkt de SME nu samen met de Werkgroep Parklaan Anders aan verbetering van de plannen van de gemeente Ede. Zij roept de politiek op om zich aan de verkiezingsbeloften te houden en zich nog eens goed te bezinnen voor ze weer instemmen met zo’n onzalig plan dat zoveel schade aan het landschap en de cultuurhistorie zal toebrengen

Verder lezen