Donateursavond 2016

Uitnodiging Donateursavond SME 26 oktober 2016

neerslaggelderland

Graag nodigen we u uit voor onze donateursavond op woensdag 26 oktober in boerderij ’t Schot op Hoekelum, Edeseweg 122, 6721 KE Bennekom (tel. 0318-632312, www.hoekelum.nl), van 20.00 tot 22.00 uur, inloop 19.30 uur.

Na een inleiding van Suzette Stumpel (onze huidige) en Judith Klostermann (onze nieuwe voorzitter) zal aandacht besteed worden aan een op dit moment bijzonder actueel onderwerp: klimaatontwikkeling en het effect op stedelijk waterbeheer.
Koen Claassen van de gemeente Ede en Dimitri van Dam van het Waterschap Vallei en Veluwe zullen een presentatie geven en met ons van gedachten wisselen over de ontwikkelingen die gaande zijn.

Zij lichten hun presentatie alvast als volgt toe:
“Waterschap Vallei en Veluwe en Gemeente Ede zijn samen verantwoordelijk voor het stedelijk waterbeheer. Gezamenlijk dragen we dus de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van watersysteem en waterketen. Dit gaat van het maaien van de sloten tot het baggeren van de vijvers en van het inzamelen en transporteren van het afvalwater tot en met het zuiveren van het afvalwater op de rioolwaterzuivering. In het stedelijk waterbeheer zien we verschillende ontwikkelingen op ons afkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het veranderende klimaat dat ook zichtbaar is in onze regio (zie ook de presentatie  klimaatverandering vormgeving).

We nemen jullie mee in de wijze waarop we als gemeente en waterschap gezamenlijk uitvoering geven aan onze verantwoordelijkheid in het stedelijk waterbeheer en vertellen hoe we omgaan met de uitdagingen die we op ons af zien komen. Daarnaast gaan we graag het gesprek aan over hoe jullie tegen deze uitdagingen aankijken en welke rol jullie kunnen spelen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.“
We hopen U allen dan te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groeten,
Pieter Slim, secretaris SME