Dood hout leeft!

Dood hout – een bron van biodiversiteit

Dood hout heeft een belangrijke functie in de natuur en draagt bij aan het behoud van biodiversiteit. Dat dood hout ook ingezet kan worden bij vergroening van de stad en groene inkleding van infrastructuur is minder bekend. Het wordt daarom nog niet vaak toegepast. Gemeentelijk ecoloog Carlo van Rijswijk schreef recentelijk een notitie over het belang van dood hout. Hij bepleit daarin om ook in het stedelijk gebied niet meteen al het dode hout weg te halen, maar om natuurlijke afbraakprocessen de ruimte te geven en daarmee de biodiversiteit in het stedelijk gebied te behouden en versterken.

Download de notitie om deze te lezen.