Duurzaamheid biomassa oogsten onderzocht

De SME heeft een multidisciplinaire groep masterstudenten gevraagd om te beoordelen in hoeverre het mogelijk is om duurzaam biomassa uit het bos in Ede te halen om bio-energie aan de gemeente te leveren. Zowel de huidige situatie (2017) als de toekomstige (2020) werden beoordeeld. De samenvatting van het rapport kunt u al downloaden. De masterstudenten trokken de volgende conclusie:

“De MPD maakt gebruik van houtsnippers en tuinafval om in 2017 energie te leveren aan 10.000 woningequivalenten in Ede, wat neerkomt op ongeveer 350 TJ per jaar. In 2020 wordt verwacht dat 20.000 huishoudens in Ede worden verwarmd met bio-energie, wat neerkomt op ongeveer 690 TJ per jaar. Wij hebben berekend dat ongeveer 15.452 ton vers hout nodig is in 2017 en 43.485 ton vers hout in 2020 om aan te vraag te voldoen. Het percentage van het duurzaam geoogste hout dat dan voor bio-energie gebruikt zou moeten worden varieert tussen de 60% in ons beste scenario tot 90% in ons slechtste scenario. De resultaten van de analyse geven aan dat duurzame houtoogst voor energie mogelijk is in 2017, maar dat het duurzame energiedoel van 2020 niet te bereiken is met het huidige systeem. Er zijn op dit moment geen studies gedaan in Ede waar wij onze resultaten mee zouden kunnen vergelijken.”

biomassa_2017

Figuur 2 Grafiek van het scenario in 2017 dat de huidige behoefte aan vers hout laat zien in ton per jaar (rode lijn). De blauwe lijn laat zien hoeveel hout er is als in het Edese bos met de huidige intensiteit wordt geoogst. De paarse lijn laat de houtbehoefte zien in ton per jaar als de huidige oogstintensiteit wordt gebruikt in alle bossen die niet in eigendom zijn van de gemeente terwijl de gemeente alleen Prunus gebruikt

biomassa_2020

.Figuur 3 Grafiek van het 2020 scenario dat de toekomstige houtbehoefte vergelijkt in ton per jaar. De blauwe lijn laat zien hoeveel hout er is als in het Edese bos met de huidige intensiteit wordt geoogst. De paarse lijn laat de houtbehoefte zien in ton per jaar als de huidige oogstintensiteit wordt gebruikt in alle bossen die niet in eigendom zijn van de gemeente terwijl de gemeente alleen Prunus gebruik