Ecosysteem diensten van het groen in de stad

stadsgroenGroen in de stad kan sterk bijdragen aan het beperken van de opwarming en aan het vergroten van het ‘thermisch comfort’ van de inwoners. Van alle soorten groen zijn bomen door hun grote volume en bladmassa het meest effectief. Het planten van bomen en de aanleg van groen voor een beter leefklimaat heeft ook baten op andere terreinen zoals verbetering van de luchtkwaliteit, ondersteuning van de biodiversiteit en de beperking van wateroverlast; en meer algemeen op de gezondheid en het welzijn van de bewoners.

Wageningen University & Research maakte met medewerking van studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in opdracht van de Gemeente Den Haag, Stichting De Groene Stad en Royal FloraHolland een overzicht van de positieve bijdrage van ruim 100 boomsoorten aan klimaat, waterhuishouding, luchtkwaliteit en biodiversiteit in de stad in beeld gebracht.

Het project is onderdeel van het programma de Groene Agenda; meer informatie hierover en meer achtergrondinformatie is te vinden in het kennisportaal Groen & Welzijn of via de auteur jelle.hiemstra te bereiken  bij wur.nl)