Eekhoornbrug in Otterlo

eekhoornbrug

Convenant

In de zomer van 2015 sloten de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) samen met de Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) een convenant met de Gemeente Ede dat de goedkeuring van het bestemmingsplan Otterlo, Sportpark Kastanjebos, mogelijk maakte. In dat convenant zijn specifieke aan het project van het Sportpark Kastanjebos gebonden maatregelen afgesproken die de natuur ten goede komen. Maar daarnaast wordt in dat kader ook een aantal algemene maatregelen uitgevoerd die de natuur in Ede moeten bevorderen.

Eekhoornbrug

Een van de maatregelen is de aanleg van een Eekhoornbrug in Otterlo. Ter hoogte van Droompark de Zanding worden al langere tijd veel eekhoorns op de drukke Arnhemseweg doodgereden. Samen met de Zoogdierenvereniging heeft de Gemeente daarom de situatie onderzocht en ervoor gekozen om in dit gebied twee eekhoornbruggen aan te leggen. De twee bruggen hebben een degelijke en eenvoudige constructie, waardoor de kosten laag zijn. Praktisch, goedkoop en heel belangrijk: versnipperde leefgebieden van deze diersoort worden op deze wijze veiliger met elkaar verbonden. De komende tijd worden de eekhoorns gevolgd door middel van camera’s. Deze registreren of de dieren daadwerkelijk gebruik maken van de bruggen.

eekhoornbrug_opening2