Fietsersbond debatteert met de politiek

fietsbondOp dinsdag 6 maart organiseert de Fietsersbond in het kader van de komende verkiezingen een debatavond met vertegenwoordigers van de politieke partijen die meedingen naar een zetel in de gemeenteraad van Ede. Het debat wordt gehouden in de rode zaal van Cultura.
De Fietsersbond dient al veertig jaar de belangen van de fietser in de gemeente Ede. Zij wil graag van de politieke partijen horen welke visie zij op het fietsbeleid hebben. Ondertussen hebben zich al diverse partijen aangemeld. Gedebatteerd wordt aan de hand van stellingen, waarbij ook de bezoekers interactief hun mening kunnen geven.
Saskia Kluit, directeur ven de landelijke Fietsersbond, zal de stellingen inbrengen en de toelichting op de stelling geven.
Als aanwezige kun je interactief op jouw mobiel aangegeven of je het eens/oneens bent met de stelling !

Iedereen is uitgenodigd.

Programma:

19.45 Ontvangst met koffie en thee
20.00 Welkom en een korte toelichting door Saskia Kluit.
20.10 Debat aan de hand van diverse stellingen die wij u tijdig doen toekomen
20.45 Pauze
21.00 Voorzetting debat
21.30 Napraten met drankje en hapje
22.00 Sluiting

De stellingen met toelichting:

1. Ede moet een toekomst-proof fietsinfrastructuur krijgen, met bijvoorbeeld brede fietspaden, fietsers in de voorrang en goed afgestelde verkeerslichten.
Toelichting. Verbreding van de fietspaden en fietsstroken zoals de Telefoonweg en de Tooroplaan is nodig om de groei van het aantal fietsers te faciliteren. Fietsers in de voorrang op Kerkweg en Zanderijweg voor fietsers uit de Somafietstunnel, de oversteken van de Koekeltse Boslaan enz.

2. Zonder een apart fietsbudget geen fietsbeleid
Toelichting. In 2016 heeft de raad het Fietsplan 2016-2018 vastgesteld. Hiervoor is € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Voor verdere uitvoering moet de nieuwe raad nog €20 miljoen beschikbaar stellen.

3. In meer straten moet de snelheid omlaag van 50 naar 30 km.
Toelichting. Voor de fietser is het veiliger en bevordert het de duurzaamheid dat bijvoorbeeld wegen als de Arnhemseweg 30 km worden. Grotere doorgaande wegen zoals Kastelenlaan, Keesomstraat kunnen 50 km blijven.

4. Ook in Ede moeten snorfietsen naar de rijbaan!
Toelichting. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor de fietser, wat meer comfort, veiligheid voor de fietser oplevert. Tevens levert het een bijdrage aan de gezondheid en duurzaamheid.

5. Het onderhoudsniveau van fietspaden moet omhoog, om fietsers een comfortabele reis te kunnen bieden.

Toelichting; Uit de enquête Fietsstad bleek dat we op dit punt slecht scoorden. Dit is toch wel een teken hoe wij als Fietsersbond die ervaring niet delen. Natuurlijk kunnen daarin zaken verbeterd worden, maar vaak is het ook een subjectieve ervaring.
Fietsersbond Safety Performance Index kan inzicht bieden welke fietspaden verbeterd kunnen worden.

6. De directe omgeving van basisscholen moet autovrij worden.
Toelichting: Dit zorgt ervoor dat meer kinderen te voet of per fiets naar school toe komen en minder vaak met de auto gebracht worden. Dat is goed voor de verkeerservaring van kinderen, voor hun fitheid en voor de verkeersveiligheid.