Geen Wet Natuurbescherming vergunning Weversteeg

sportveldkleinHet woningbouw project Weversteeg – Onderlangs in Otterlo, waarover  de SME  al eerder schreef, krijgt waarschijnlijk voorlopig geen Wet Natuurbescherming (WNB) vergunning schrijft  de Gemeente Ede in een memo.

Als gevolg van het advies van het Hof van Justitie inzake de “Progamatische  Aanpak Stikstof” (PAS, zie deze pagina voor meer informatie) is de verwachting dat het huidige PAS niet in stand blijft. Een definitieve uitspraak, van de Raad van State, volgt medio 2019. Het lijkt er nu op dat de provincie de vergunning verleningen volgens de WNB zal staken.

De voorlopige conclusie is dat het huidige planproces een forse vertraging van 2 a 3 jaar gaat oplopen als de WNB vergunning niet tot stand komt. Daarmee kan de (sociale) woningbouw en het nieuwe multifunctionele dorpshuis (MFD) ter vervanging van het huidige dorpshuis en SERO-gebouw (gymzaal) niet op korte termijn gerealiseerd worden.

Vertraging van het planproces voor Weversteeg-Onderlangs heeft met name concrete gevolgen voor het behoud van (veilige) ruimte voor het gymonderwijs in Otterlo. Bekeken wordt daarom welke technische ingrepen (en investeringen) noodzakelijk zijn om het SEROgebouw ten behoeve van het huidige gebruik in stand te houden.

Als de provincie geen WNB- vergunningen meer afgeeft, zijn tot de uitspraak PAS bij de Raad van State, alleen plannen mogelijk die onder de drempel van 0,05 mol/hectare/jaar blijven en waar geen vergunning voor nodig is. Naar verwachting voldoet geen enkele woningbouwlocatie in Otterlo aan deze eisen.