Gemeente Ede heeft moeite met afspraken Kastanjebos Otterlo

de omgeploegde ruigtezone

De omgeploede ruigtezone

De gemeente Ede lukt het maar niet om zich aan de afspraken te houden rondom de aanleg van het Kastanjebos, het nieuwe sportpark in Otterlo. Deze afspraken maakte Ede met de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME). In 2015 werden de afspraken in een convenant vastgelegd waarmee GNMF en SME haar procedure bij de Raad van State introk om een snelle aanleg van het sportveld mogelijk te maken.

Een belangrijk punt is dat de faunapassage die speciaal aangelegd zou worden nog steeds niet is ingericht. Vorige week bleek dat de zogenaamde ruigtestrook die dassen beschutting moet geven om te kunnen foerageren grotendeels was omgeploegd (foto links). Er staan nu nog twee dunne struikjes.
Andere maatregelen die niet of niet goed zijn uitgevoerd, zijn afrasteringen die moeten voortkomen dat dassen de weg oversteken in plaats van dat zij de tunnel gebruiken. Elders is al een doodgereden das gevonden.

De SME is teleurgesteld over de uitvoering van het convenant door de gemeente. In feite hadden de meeste maatregelen al voor de ingebruikname van het Kastanjebos uitgevoerd moeten zijn. Daarom staat in het convenant ook dat de gronden, dus het sportpark, niet in gebruik mogen worden genomen voordat die maatregelen klaar zijn.

De SME en GNMF zouden niet zo ver willen gaan dat de hele boel voorlopig gesloten zou moeten worden totdat de maatregelen naar behoren zijn uitgevoerd.

De SME wil niet dat de Otterlose voetballers slachtoffer worden van deze situatie. Het is naar onze mening zinvoller om met de gemeente in gesprek te gaan om zo snel mogelijk te zorgen dat de afspraken worden nageleefd.
Voor de SME is het ook een kwestie van vertrouwen. Er zijn immers diverse terreinen waarover we met de gemeente afspraken zouden kunnen maken. Om er dan samen uit te komen en vertrouwen op te bouwen is het, ook voor die andere onderwerpen, noodzakelijk dat je je wederzijds aan de afspraken houdt.