Gemeente Ede schaft kapvergunningen af!

33673

Het College heeft besloten  kapvergunningen af te schaffen waardoor het mogelijk wordt elke boom (op speciaal aangewezen waardevolle en monumentale bomen na) om te kappen. Dit maakt met name de gemeente makkelijk om zonder inspraak van burgers bomen te laten verdwijnen. De SME is tegen deze praktijk.

Voor bomen met een omtrek van meer dan 80 cm hoeft voortaan geen kapvergunning meer te worden aangevraagd. Bomen met een omtrek van minder dan 80 cm vielen hier al buiten. De nieuwe regeling zou makkelijker en goedkoper zijn voor burgers. De praktijk wijst uit dat de meeste bomen door de gemeente zelf worden gekapt en dat inwoners daar vaak verontwaardigd over zijn. Het lijkt erop dat de gemeente het vooral zichzelf makkelijk wil maken.

Via de kapvergunning (omgevingsvergunning) had u als burger tot nu toe de mogelijkheid om bezwaar te maken en onnodige en ongewenste kap te voorkomen. Dat is nu dus verleden tijd. Onverwacht kan die mooie boom uit uw omgeving verdwenen zijn. Stelt u zich voor dat u wakker wordt en de gemeente uw hele straat boomvrij heeft gemaakt. Dat wilt u toch niet?

Bomen bevorderen o.a. het woonplezier en de luchtkwaliteit. Bovendien herbergen ze veel vogels en nuttige insecten. Ze doen er heel lang over om te groeien, maar de kap is zo gedaan. Het tegenargument is dat er soms wat wordt teruggeplant, echter datgene wat er wordt geplant is jong en ziet er vaak uit als een dunne spriet. Bovendien wordt vaak maar de helft van de omgekapte bomen vervangen (en dat is dan nog het meest positieve geval…)

In dit geval is het helaas te laat maar tijdens de aanloop van dit soort besluiten kunt U als burger in actie komen door een zienswijze in te dienen. Het College is verplicht te reageren op zienswijzen. Hierin geldt: Hoe meer burgers een zienswijze indienen, hoe meer prioriteit het aangekaarte probleem krijgt.