SME

smelogo

De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) is een onafhankelijke milieugroepering die zich inzet voor bescherming en ontwikkeling van natuur, landschap en milieu in de gemeente Ede.
Meer over de SME »

De Stichting Milieuwerkgroepen Ede is aangesloten bij de vereniging Natuur en Milieu Gelderland.

SME actueel

De meest recente informatie over onze activiteiten vindt u op de pagina “SME actueel“.  Onze missie vindt u op de stichtingspagina en in onze folder. Ook Wikipedia geeft een goed overzicht.

Doelen

  1. het bevorderen van alle activiteiten en maatregelen die dienen ter bescherming en verbetering van het leefmilieu in de ruimste zin, in eerste instantie gericht op het gebied van de gemeente Ede;
  2. het bestrijden van alle aantastingen van het leefmilieu in de gemeente Ede en voor zoveel nodig of wenselijk haar omgeving; met name ook die aantastingen welke veroorzaakt worden door lawaai, lucht- , water- en bodemverontreiniging;
  3. het geven van voorlichting en het verschaffen van documentatie betreffende het sub (1) en (2) gemelde, alsmede omtrent aangelegenheden de algehele milieuproblematiek betreffende, aan de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en de bevolking van de gemeente Ede en aan bedrijven en andere instanties binnen de gemeente Ede en voor zoveel nodig of wenselijk haar omgeving;
  4. het voeren en ondersteunen van acties ter bevordering van de hiervoor gemelde doelstellingen van deze stichting.

Zienswijzen, beleidsstukken en visiedocumenten

Een belangrijk onderdeel van het werk van de SME bestaat uit het schrijven van “Zienswijzen”.  In deze stukken geven we commentaar op voorstellen van gemeente en provincie. Het menu-item Zienswijzen boven in de pagina geeft toegang tot een overzicht van recent ingediende zienswijzen. Hier kunt u ook de belangrijkste beleidsstukken en visiedocumenten vinden. Oudere informatie staat tenslotte in het archief van de SME.

Denk mee

Gaan het milieu, de ruimtelijke ontwikkeling, de natuur, het cultureel erfgoed en de resterende landschappen u ter harte? Dan bent u van harte welkom, als donateur of als bestuurslid. Laat uw stem horen en kom over de bescherming van het buitengebied van gedachten wisselen!

grutto_limosa_limosa_bennekomse_hooilanden_6-1-214_foto_szabolcs__nagy Grutto Limosa limosa, Bennekomse hooilanden, 2014. Foto:  Szabolcs Nagy