Pluk van de Petteflet prijs

plDe SME doet mee met de Pluk van de Petteflet Natuur en Milieuprijs

Het plan
Door te zorgen voor het stoppen van het verstenen van tuinen willen we een betere klimaatbeheersing en minder wateroverlast in stedelijk gebied bereiken. Er zijn al meer initiatieven op dit gebied, zie ook de presentatie en het YouTube filmpje.

 

 

De clou
Door vroegtijdig overleg met milieugroepen moet het mogelijk worden gemaakt om al in de voorontwerpen van bestemmingsplannen een percentage of maximum voor het verhard oppervlak in woonwijken aan te geven. Dit is nu al gebruikelijk op bedrijventerreinen, terwijl voor de bestemming ‘tuin’ gewoonlijk alleen breedte en hoogte van toegestane bebouwing wordt aangegeven. Het gaat dus om een kleine extra toepassing van bestaande mogelijkheden.

 

Het verhaal
Gemeenten zijn er nogal huiverig voor om dit te gaan doen, omdat men denkt dat er dan extra op handhaving moet worden ingezet. Dat is echter niet nodig omdat het plan ondersteund wordt door een charme-offensief, in de vorm van een verhaal, waarin Pluk zelf – sprookjesfiguren hebben nu eenmaal een eeuwig leven – ondersteunend optreedt.

 

De uitvoering
Het idee realiseren vergt vooral bekendheid en menskracht. Gemeenten moeten worden geïnteresseerd, als het ware gemasseerd en het verhaal moet worden voorgelezen. De SME kan haar leden benaderen en de eigen omgeving bewerken; de milieufederatie kan alle aangesloten organisaties, en bijvoorbeeld ook de waterschapspartijen, de gegevens doorzenden. Het is ook een leuke actie in het licht van de komende waterschapsverkiezingen.