Presentatie Werkgroep Parklaan Anders

De Hoekelumse Eng dreigt te worden afgegraven en veranderd in een enorm kruispunt

De Hoekelumse Eng dreigt te worden afgegraven en veranderd in een enorm kruispunt

Herman Weelink van de Werkgroep Parklaan Anders maakte een presentatie waarin een overzicht wordt gegegeven van de problemen met de Parklaan en waarin alternatieven worden aangedragen.

De Werkgroep pleit voor een breder gedragen Parklaan die in Ede-Oost bescheidener, gedeeltelijk halfverdiept en op grotere afstand van de woningen aan de Nieuwe Kazernelaan wordt aangelegd, zoals hij aanvankelijk was ontworpen en tussen de Reehorst en de Hoekelumse Eng tweebaans wordt uitgevoerd, waardoor onder meer het theehuis en de Hoekelumse Eng kunnen worden gespaard.

Meer aandacht voor de omgeving leidt tot minder schade, minder weerstand, een breder draagvlak, een soepeler procedure en mogelijkheden tot besparingen !