Programma Middagsymposium ‘De Groene Stad Ede’

Middagsymposium ‘De Groene Stad Ede’

Vrijdagmiddag 6 oktober 2017 van 13:00-18:00

Raadzaal Raadhuis Ede, Bergstraat 4, 6711 DD Ede

Ter gelegenheid van het 45-jarige jubileum van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME)

Introductie

Zoals in veel steden, is er ook in Ede een overmaat aan verstening in de binnenstad. Dit leidt tot een minder goed binnenstedelijk woonklimaat. De overmaat aan groen in het buitengebied lost dit niet op, immers, bewoners brengen het merendeel van hun tijd door in het bebouwde gebied. Er zijn door de gemeente al verschillende initiatieven genomen. De markt wordt vergroend en ook over winkelstraten in de binnenstad wordt nagedacht. Tegelijkertijd wordt bij het renoveren van straten in eerste instantie gekozen voor het kappen van gezonde bomen, en worden nieuwe boomspiegels nog steeds te klein aangelegd. Als SME denken we dat er meer gedaan kan worden, door iedereen, gemeente, bedrijven én burgers. Tijdens ons symposium hebben wij verschillende sprekers uitgenodigd, die hun visie zullen geven op natuur in een stad.

 Programma

13:00  Judith Klostermann, voorzitter SME Opening
13:15 Willemien Vreugdenhil, Wethouder Natuur, gemeente Ede Hoogtepunten uit het natuur- en groenbeleid in de bebouwde gebieden van de gemeente Ede
13:45 Reacties uit de zaal
14:00 Sabine van Rooij (WUR) Het Bijenlandschap
14:30 Reacties uit de zaal
14:45 Koffie/thee pauze
15:15 Marieke de Lange (WUR) Natuurlijke oplossingen in de stad voor aanpassing aan klimaatverandering
15:45 Reacties uit de zaal
16:00 Interview met Suzette Stumpel, voorzitter SME 1993-2016 Natuur op de kaart: voor welke groenstructuren in Ede heeft SME zich ingezet, met en zonder succes?
16:30 Reacties uit de zaal
16:45 Judith Klostermann, voorzitter SME Afsluiting
17:00 Drankjes, hapjes en napraten  
18:00 Einde   

Toelichting

Hoogtepunten uit het natuur- en groenbeleid in de bebouwde gebieden van de gemeente Ede – Willemien Vreugdenhil

De wethouder zal het natuur- en groenbeleid in de bebouwde gebieden van de gemeente Ede toelichten aan de hand van voorbeelden.

 

Het Bijenlandschap – Sabine van Rooij

Het gaat niet goed met de wilde bestuivende insecten in ons land. Wilde bijen en zweefvliegen zijn van belang voor de bestuiving van de natuurlijke vegetatie, maar ook voor economisch belangrijke gewassen zoals appels, peren en aardbeien. De provincie Zuid-Holland, Heineken en Wageningen Environmental Research (Alterra) zijn in 2014 een initiatief gestart om een ‘Bijenlandschap’ te realiseren in de wijde omgeving van de brouwerij in Zoeterwoude. Drie jaar later werken 17 gemeenten, vele bedrijven, scholen en burgerorganisaties samen aan het realiseren daarvan. Hoe is dat aangepakt, en wat kan dit voorbeeld voor Ede en omgeving betekenen?

 

Natuurlijke oplossingen in de stad voor aanpassing aan klimaatverandering – Marieke de Lange

Door klimaatverandering zullen er vaker en heftiger weersextremen optreden. Bijvoorbeeld lokale hoosbuien in de zomer, met ondergelopen wegen en tunnels tot gevolg. Maar ook langdurige perioden van droog en warm weer. Meer stenen en asfalt in de stad hebben een negatief effect op de leefbaarheid in de stad gedurende die weersextremen. Omdat er steeds meer mensen in stedelijk gebied wonen, is er de urgentie om nieuwe oplossingen in de stad toe te passen. Met natuurlijke oplossingen (‘nature based solutions’), zoals groene daken, meer grasvelden en groenstroken die als spons het water kunnen verwerken en bomen die verkoeling geven in de hete perioden, kan de stad zich beter aanpassen aan klimaatverandering, en tegelijkertijd een gezonde en plezierige leefomgeving bieden.

 

Natuur op de kaart: voor welke groenstructuren in Ede heeft SME zich ingezet, met en zonder succes? – Interview met Suzette Stumpel

Suzette Stumpel is 23 jaar voorzitter geweest van SME. Ze heeft een goed overzicht van alle zaken waar SME zich hard voor heeft gemaakt. In het interview zullen enkele successen maar ook minder goede voorbeelden aan de orde komen. Daarvoor focussen we op onderwerpen die passen binnen het thema van de dag: natuur in de stad.