Uitnodiging Publieksavond: De effecten van de Klimaatverandering en van de Stikstofproblematiek (klimaat- en stikstofcrisis) voor ons in Ede

Vorig jaar kon de SME vanwege corona geen publieke bijeenkomst organiseren. Nu dat gelukkig (met enige restricties) weer wel mogelijk is, nodigen we u bijzonder graag uit voor een avond met presentaties over twee onderwerpen die hoog op onze agenda staan: klimaatverandering en de stikstofproblematiek.

Programma

Dr. Rik Leemans, hoogleraar milieusysteemanalyse Wageningen University & Research, inhoudelijk actief betrokken bij de ‘UN-Panels on Climate Change’ (IPCC): Geobserveerde gevolgen van klimaatverandering versterken de urgentie voor maatregelen.

Pauze (koffie / thee)

Petra Souwerbren, directeur Natuur en Milieu Gelderland: ‘Stikstof, de crisis voorbij’

Jarenlang is er gewerkt aan de Programmatische Aanpak Stikstof met als doel om de natuurkwaliteit te verbeteren. In 2019 oordeelde de rechter dat de aanpak niet houdbaar was. Sindsdien worden er in dit grote dossiers slechts kleine stapjes gezet. Vergunningverlening is een groot probleem. Wat moet er gebeuren om uit de impasse te komen?

Datum, tijd & plaats:

Donderdagavond 18 november 2021, aanvang 20:00,  inloop vanaf 19:15 (coronacheck, ontvangst, koffie / thee)
Edesche Concertzaal, Amsterdamseweg 9, 6711 BE Ede, 0318 – 200 214