Samenvattingen presentaties publieksavond SME 2021

De effecten van de Klimaatverandering en van de Stikstofproblematiek (klimaat- en stikstofcrisis) voor ons in Ede

Prof. Dr. Rik Leemans, hoogleraar milieusysteemanalyse Wageningen University & Research, inhoudelijk actief betrokken bij de ‘UN-Panels on Climate Change’ (IPCC):

‘De achtergronden en onderbouwing van Klimaatverandering en klimaatbeleid’

Klimaatverandering werd al in 1896 beschreven door de Zweedse nobelprijs winnaar en chemicus Ahrenius. Sindsdien is de wetenschappelijke en theoretische basis steeds sterker onderbouwd en zijn toekomstscenario’s gemeengoed geworden. Drie jaar geleden werd de Nobelprijs voor de Economie uitgereikt aan Prof. Nordhaus, die de eerste was die de twee-graden doelstelling opperde. Dit jaar is de Nobelprijs voor de Natuurkunde gegeven aan twee klimaatmodelpioniers: Hasselman en Manabe.

Ik presenteert de geschiedenis van het klimaatonderzoek, het UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en het klimaatbeleid dat leidde tot de ambitieuze 1,5 graden doelstelling van Parijs in 2015. Aan de hand van een eenvoudige relatie van cumulatieve uitstoot en mondiaal gemiddelde temperatuurstijging, laat ik zien wat de uitdaging is om aan die Parijs-doelstelling te voldoen.

Hieruit zal blijken dat het Nederlandse klimaatbeleid onvoldoende is en dat de Europese ‘Green Deal’ de goede kant uit gaat. Tenslotte zal ik enkele oplossingsrichtingen bespreken

De presentatie is  hier beschikbaar.


Ir. Petra Souwerbren, directeur Natuur en Milieu Gelderland:

‘Stikstof, de crisis voorbij’

Jarenlang is er gewerkt aan de Programmatische Aanpak Stikstof met als doel om de natuurkwaliteit te verbeteren. In 2019 oordeelde de rechter dat de aanpak niet houdbaar was. Sindsdien worden er in dit grote dossiers slechts kleine stapjes gezet. Vergunningverlening is een groot probleem. Wat moet er gebeuren om uit de impasse te komen?

 

 

De presentatie is binnenkort hier beschikbaar.