SME input voor het bestuursakkoord

coalitie_doet_oproepChristenUnie, CDA, GroenLinks, GemeenteBelangen en D66 zijn gestart met de formatie. Samen willen ze komen tot een nieuw college en een bestuursakkoord voor de komende vier jaar.

Om direct de daad bij het woord te voegen deden de partijen een oproep aan alle maatschappelijke organisaties om input te leveren voor het bestuursakkoord.
De SME heeft dat gedaan met de volgende reactie:

Geachte partijen betrokken bij het Bestuursakkoord 2018-2022,

Het verheugt de Stichting Milieuwerkgroepen Ede zeer dat u maatschappelijke organisaties oproept om input te leveren voor het bestuursakkoord voor de komende vier jaren.

Hiervan wil de SME gaarne gebruik maken.

Naast veel andere onderwerpen die ons ter harte gaan, willen wij vooral aandacht vragen voor:

- het openstaan voor het doorbreken van de impasse rond de Parklaan;

- het instellen van een Groenfonds als ultiem middel ten behoeve van het behoud en onderhoud van de kwaliteit en kwantiteit van de groene infrastructuur van Ede, daarmee gezondheid, milieu en biodiversiteit dienende.

Over de vormgeving en werking van zo’n fonds wil de SME desgewenst gaarne met u van gedachten wisselen, zeker gebruikmakend van haar eigen en externe expertise.