SME stuurt raadsfracties notitie over Edese “Wind- en zonnewijzer”

windzonlogo

Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) steunt het doel van de gemeente Ede om in 2050 energieneutraal te zijn. We onderschrijven het belang van een helder beleidskader voor de realisatie van windturbines en zonnevelden binnen onze gemeente. In de aanloop naar het raadsdebat over de “Wind- en zonnewijzer” op donderdag 13 december, heeft SME de raadsfracties middels een korte notitie een aantal punten ter overweging gegeven.