Suzette Stumpel in het zonnetje gezet

suzettestumpellintjeAfgelopen november droeg Suzette Stumpel-Rienks op de jaarlijkse donateursavond van de SME na 23 jaar, de SME-voorzittershamer over aan haar opvolger. Enkele bestuursleden hebben toen het plan opgevat om haar voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding, vanwege haar grote inzet voor de bescherming en ontwikkeling van natuur, milieu en landschap zowel lokaal en daarom mag zij zich sinds vandaag ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen.

Samen met nog 21 andere gedecoreerden ontving ze op 26 april de versierselen van de burgemeester van Ede, Cees van der Knaap in een bomvolle zaal vol belangstellenden in ‘de Reehorst’ .

Lokaal en nationaal betrokken

De burgemeester vermeldde dat zij buitengewone verdienstelijkheid heeft getoond op diverse niveaus en op verschillende manieren. Hij vermeldde enkele belangrijke feiten uit haar loopbaan. Sinds 1995 werkte zij als docent ecologie aan hogeschool Van Hall Larenstein in Velp tot haar pensioen in 2011. Van 1997-2005 was zij lid van het Bestuur van Natuurmonumenten. Ze was ook jarenlang actief als districtafgevaardigde (Utrecht en Gelderland). Daarna was zij vijf jaar lid van het landelijk bestuur van de KNNV, vereniging voor veldbiologie, en ook nog vrijwillig redacteur van de Uitgeverij KNNV. Ze was 23 jaar actief als voorzitter van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede. Ze was dus niet alleen lokaal, maar ook nationaal actief, en dat gedurende vele jaren. Vanuit de KNNV was ze ook nog weer betrokken bij de IUCN (International Union for Conservation of Nature), en was daarmee ook inhoudelijk betrokken bij internationaal beleid op het gebied van natuurbescherming en biodiversiteit.

Inzet en inspiratie.

Bij al haar inzet stonden de bescherming en ontwikkeling van milieu, natuur en landschap voorop. En wat deze gemeente betreft: Mw. Stumpel heeft zich via haar werk voor SME buitengewoon ingezet voor het behoud, het beheer en de ontwikkeling van natuur, milieu en landschap in Ede en directe omgeving. Ze was zeer actief in het leggen van contacten en in het nemen van initiatieven. Ze legde een grote volharding aan de dag als zij geloofde dat voor een goede zaak opgekomen moest worden. Bij acties zocht zij ook altijd naar samenwerking met aanverwante organisaties. Ze wist mensen mee te krijgen en te inspireren.

De burgemeester vermeldde ook iets over haar hobby’s, zoals hij dat bij bijna iedereen deed die deze dag voor het voetlicht stond. Het gaf een lichte toets aan de toespraak, die ze welwillend aanhoorde.

Nadere informatie: P.A. Slim, secretaris SME,  secretaris@sme-ede.nl

Afbeelding-1-Orde-Oranje-Nassau-280x350