Toch vervuild water uit voormalige vuilstort Wekerom

wekeromsevuilstort_scheuren

Scheuren n de afdeklaag van de stortplaats met uitlopend water, foto Ellen Meinen (bron)

Tot eind jaren ’80 zijn er diverse soorten afval gestort op de voormalige stortplaats in Wekerom die nu als chemisch afval worden beschouwd, onder andere verfresten en afvalslip maar een duidelijk zicht op wat er allemaal gestort is, ontbreekt, zo schrijft de fractie van GroenLinks/PE aan B&W. Bezorgde omwonenden klagen al jaren dat er gekleurd en stinkend water uit scheuren in de afdeklaag van de stortplaats loopt. Omdat de gemeente (onder verwijzing naar een onderzoek uit 2016) van mening bleef dat er geen sprake was van ernstige vervuiling lieten bezorgde omwonende zelf een onderzoek doen door Arcadis. Ede stad schreef  op 21 maart uit dit rapport blijkt dat het uitlopende water en zelfs het grondwater wel degelijk vervuild zijn met o.a. zware metalen, en zeer schadelijke stoffen als benzeen, xylenen en naftaleen.

 

 

 

wekerom_fundering

Het fundament op de stortplaats, foto Ellen Meinen (bron)

De oorzaak van de scheuren in de afdeklaag is omstreden. Uit antwoorden van B&W op vragen uit de raad blijkt dat de gemeente niet gelooft dat de fundamenten van een in aanbouw zijnde toren op de belt nieuwe scheuren hebben veroorzaakt. Het zou om reeds bestaande scheuren veroorzaakt door mountainbikers gaan. De gemeente is wel bereid om met de omwonenden de resultaten van de door Arcadis uitgevoerde analyses te bekijken.