Uitnodiging informatieavond landbouw en volksgezondheid met verkiezingsdebat 6 maart AFGELAST

luchtvervuilingInformatieavond en debat AFGELAST

Helaas is  de onderstaande informatieavond door onvoorzien omstandigheden afgelast.  Naar verwachting zal de  avond op  later moment alsnog plaatsvinden. Dat zal dan helaas wel na de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Als daarover meer bekend is dan zullen wij daarover berichten.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie organiseert i.s.m. de SME op dinsdag 6 maart (19.30 – 22.00 uur) in Ede (Zalencentrum De Fietser, naast station Ede-Wageningen) een informatieavond over het thema ‘Landbouw en volksgezondheid in de Vallei’. Twee sprekers (GGD-arts Henk Jans en de Edese wethouder Leon Meijer) verzorgen beiden een inleiding over dit onderwerp.
De Luchtkwaliteit in Gelderland is nog steeds niet gezond. Het rapport van GGD Gelderland-Midden meldt dat inwoners van Ede gemiddeld ruim een jaar eerder overlijden als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging. Daarmee scoort Ede bovengemiddeld slecht zoals U kunt lezen in dit rapport van de GGD Gelderland-midden.
.
Maar dit onderwerp omvat niet alleen een belangrijk gezondheidsaspect voor de inwoners van onze gemeente Ede, maar evenzeer een milieuaspecten die de natuur in de Gelderse Vallei raken. Het tweede deel van de avond richten we daarom  in als debat met en tussen een aantal vertegenwoordigers van politieke partijen uit de regio.

We nodigen iedereen van harte uit bij de avond aanwezig te zijn.

Wanneer en waar

AFGELAST

Dinsdag 6 maart, 19.30 – 22.00 uur

Zalencentrum De Fietser, naast station Ede-Wageningen

 Opzet van de avond

• De luchtkwaliteit in de Gelderse Vallei in relatie tot met name de landbouw en daaraan gerelateerde gezondheidsaspecten voor de omgeving (fijnstof, ammoniak):

Spreker Henk Jans. GGD-arts Maatschappij en Gezondheid, medische milieukunde
• Mogelijkheden van gemeenten om de problematiek aan te pakken: Spreker Leon Meijer, wethouder gemeente Ede
• Verkiezingsdebat aan de hand van drie tot viertal stellingen

Programma

  • 19.00 Inloop met koffie en thee.
  • 19.30 uur: Welkom door GNMF
  • 19.40 uur: Inleiding Henk Jans, plus gelegenheid voor vragen
  • 20.20 uur: Inleiding Leon Meijer, plus gelegenheid voor vragen
  • 20.45 uur: Debat
  • 21.30 uur: Afsluiting en conclusies door voorzitter. Uitnodiging tot napraten/borrel tot uiterlijk 22.00 uur

Met vriendelijke groeten,

Bernhard Oosting
Gelderse Natuur en Milieufederatie

Pieter Slim
Stichting milieu werkgroepen Ede