Update over de Parklaan

parklaan_anders_mensen

Parklaan anders

Al weer enige tijd geleden deden wij een oproep aan u om ons te steunen in onze procedure tegen de Parklaan. Het natuuronderzoek, dat wij dankzij de meerdere giften konden laten uitvoeren, heeft ons zeer geholpen bij de Raad van State.
De voorzieningenrechter heeft in april het bestemmingsplan voorlopig geschorst omdat hij van mening is dat de belangen van de GNMF en Stichting Milieuwerkgroepen Ede ter voorkoming van onomkeerbare gevolgen voor het Veluws Natuurgebied zwaarder wegen dan de belangen van Ede om de Parklaan nu al aan te leggen. We zijn dan ook heel blij met de steun van onze achterban die dit mogelijk heeft gemaakt.
Het wachten is nu op de definitieve behandeling van het beroep. Vanwege de discussie ook in andere beroepszaken over het zogeheten Programma Aanpak Stikstof, kan dit nog enige tijd duren.

Verkeerskundig onderzoek

Om onze verkeerskundige bezwaren bij de Raad van State nog sterker naar voren te brengen hebben we nu enkele professionele verkeersdeskundigen benaderd.

Zij gaan de plannen van de gemeente vanuit hun specifieke deskundigheid doorlichten omdat wij van mening zijn dat de gemeente met haar besluit om de Parklaan 4-baans te willen aanleggen, met een groot ruimtebeslag op natuur en landschap, te kort door de bocht is gegaan. Bijvoorbeeld heeft zij nooit de door ons aangedragen varianten willen laten doorrekenen.

Steun ons, blijf betrokken

De Raad van State is gevoelig voor deskundige tegenonderzoeken die kunnen aangeven dat de uitgangspunten van de gemeente Ede niet kloppen, zoals eerder dit jaar ook al bleek. Onze laatste kans om de plannen te veranderen door middel van een verkeerskundig onderzoek willen we daarom niet voorbij laten gaan.
De totale kosten voor het verkeerskundig onderzoek schatten we op
€ 2.000. Mocht u nog steeds samen met ons van mening zijn dat de Parklaan anders kan en moet, dan kunt u ons helpen met een geldelijke bijdrage. Daarmee kunnen we dan het verkeerskundig onderzoek bekostigen.
Steun ons daarom door een financiëele bijdrage over te maken op:

NL57 INGB 0002 4658 01   t.n.v. Gelderse Natuur en Milieufederatie te Arnhe  o.v.v. Tegenonderzoeken Parklaan Ede

of doneer online door op de deze link te klikken.