Wethouder Vreugdenhil en GNMF/SME op bezoek bij Sportpark Kastanjebos

dasOp 20 juni 2017 bezochten de Gelderse Natuur & Milieufederatie (GNMF) en Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) samen met Wethouder Willemien Vreugdenhil en medewerkers, het Sportpark Kastanjebos te Otterlo. De SME was door de wethouder uitgenodigd voor uitleg van, en toelichting bij, het ‘natuurinclusieve’ ontwerp van het sportcomplex.  De GNMF/SME en de Gemeente Ede waren hierbij betrokken omdat zij na aanvankelijke procedures van de SME tbv natuurbeschermingsmaatregelen, in 2015 samen een convenant sloten dat een snelle realisatie van het Kastanjebos mogelijk maakte. GNMF/SME van hun kant wilden op locatie graag nagaan of de afspraken waren nagekomen.

 

Diverse maatregelen zijn conform de afspraken uitgevoerd:

  • Aanleg van een dassentunnel;
  • Agrarisch perceel (mais) omgeven door dassennatuurzone (ingezaaide ecologische strook);
  • Toegang via een wildrooster;
  • Complex is omgeven door een geluidswal met hoog scherm ivm lichtoverlast;
  • Bescheiden verlichting buiten de sportvelden.

Maar toch zijn er enkele zaken blijven liggen; ook zijn er nog wat onduidelijkheden over een en ander:

  • Er zijn nog geen aanvullende maatregelen voor de das elders op het grondgebied van Ede uitgevoerd, en het is onduidelijk in welke mate deze maatregel en het ecologisch bosbeheer tbv de zwarte specht verlopen, en of de eekhoornbrug effectief is;
  • Afsluiting van de Hessenweg wordt nog aangevuld met ontsnipperingsmaatregelen, en de toegangsweg naar de Goudsberg zal worden omgelegd;
  • Borging van de diverse gronden rondom het sportpark in de provinciale verordening in de Gelders NatuurNetwerk– resp. de Groene Ontwikkelingszone-categorie is nog niet door de provincie geregeld, noch in het bestemmingsplan vastgelegd;
  • De parkeerplaats bij het sportpark is niet aangelegd conform de gemaakte afspraak (maar er is door de gemeente toegezegd dat hiervoor een andere oplossing komt);
  •  De gemeente heeft het voornemen om het agrarisch perceel met de dassennatuurzone op de eng nu te verkopen, terwijl volgens GNMF/SME in het licht van duurzaamheid van beheer en instandhouding het wenselijk is dat deze zones in eigendom en beheer blijven bij de gemeente.

De SME vertrouwt erop dat de gemeente de beloofde, maar nog niet uitgevoerde onderdelen van de afspraak op korte termijn alsnog zal realiseren.