Zienswijze concept Stuctuurvisie Bennekom 2030

waardenDe SME diende een zienswijze in over de (concept) Structuurvisie Bennekom 2030.
U kunt deze zienswijze hier lezen, en de structuurvisie zelf staat op de site van de Gemeente Ede.

Een visie voor Bennekom

De structuurvisie geeft allereerst de achtergronden en onderbouwing van ambities en toont vervolgens de koers voor 2030 om tot een toekomstbestendig Bennekom te komen. De gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het dorp wordt beschreven. De visie gaat over doelstellingen en acties voor de komende 10 tot 15 jaar en anticipeert op de langere termijn. In het document kunt u veel links vinden naar andere  plannen voor de gemeente Ede.