Zienswijze Ederveen, Munnikebeek

blauwgrasland

Blauwgrasland met de kenmerkende spaanse ruiter (Cirsium dissectum. Foto: J. Runhaar.

De SME heeft een “zienswijze” ingediend over het ontwerp bestemmingsplan Ederveen, Munnikebeek.

De grootste zorg en betrokkenheid van de SME gaan uit naar de ‘waterparel’ van het gebied, een uiterst belangrijke schakel in het Gelderse NatuurNetwerk, en het natuurnetwerk van de Gelderse Vallei: het Allemanskampje. Uit eigen en extern deskundig onderzoek is bekend dat dit natuurreservaat een langgerekt blauwgrasland omvat met zeer bijzondere en kwetsbare vegetatie en soorten van de Rode Lijst, en met een aangrenzend perceel elzenbos en wilgenstruweel. Ook de groene verbindingen noord-zuid: Lunterse beek-Rijn, en oost-west: Grebbelinie-Veluwe vinden wij belangrijk.

In de  zienswijze geeft de  SME suggesties voor verbetering. De volledige tekst van het bestemmingsplan is beschikbaar op de site van de gemeente.