Zienswijze evenementvergunning “Centraal Nederland Rally”

rallyDe SME heeft een zienswijze ingediend over de aanvraag van een evenementvergunning van “Centraal Nederland Rally” voor Meulunteren/ De Valk.
De SME vindt het niet wenselijk om in de omgeving van Nationaal Landschap de Veluwe/Natura2000-gebied en ook nog in het broedseizoen, een autorally toe te laten. De kernkwaliteiten zijn hier stilte ruimte en rust. Een rally betekent aantasting van deze kernkwaliteiten en aantasting van de natuurbeleving van de recreanten op de Veluwe. Bovendien vindt de SME een autorally niet passend omdat zeer recent beleid is vastgesteld om de luchtproblematiek, o.a. vanwege fijnstof, aan te gaan pakken. Tenslotte wijst de SME er op het besluit van de gemeente Apeldoorn in najaar 2017 om op haar grondgebied geen gelegenheid te bieden voor het houden van de rally van Centraal Nederland Rally. Dit onder meer uit het oogpunt van veiligheid.

Het gevaar van dit soort evenementen kunt u in dit, dit en dit filmpje zien.
De bewezen risico’s van schadelijke stoffen die door auto’s worden geproduceerd zijn recent nog door GGD Gelderland-Midden benadrukt en op de SME site besproken.

Update: inmiddels heeft de SME ook formeel bezwaar aangetekend tegen de evenementen vergunning.