WFC Experience entree

Zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan en bijbehorend beeldkwaliteitsplan voor de World Food Experience

Stichting Milieuwerkgroepen Ede plaatst grote vraagtekens bij de aard, omvang en (financiële) haalbaarheid van de ‘World Food Center Experience’. De SME geeft de voorkeur aan een andere, milieuvriendelijke invulling van de gebouwen van de voormalige Mauritskazerne, bijvoorbeeld als verzamelpand voor kleinschalige en duurzame bedrijvigheid. Bij een dergelijke invulling kunnen de monumentale gebouwen in hun huidige vorm bewaard blijven, en kan de miljoenen kostende aanbouw achterwege blijven.

U kunt onze zienswijze hier downloaden.