Zienswijzen & beleidsdocumenten

Een belangrijk onderdeel van het werk van de SME bestaat uit het schrijven van “Zienswijzen”. In deze stukken geeft de SME commentaar op voorstellen van gemeente en provincie die betrekking hebben op het buitengebied.

Hieronder vindt U een lijst van ingediende zienswijzen en andere door de SME geproduceerde documenten. Als u die aanklikt krijgt U een korte uitleg, en een link naar het volledige stuk (als pdf). In het archief kunt u verder in te tijd terug kijken.

 

natura2000-logo

 

Zienswijze SME ontwerpbestemmingsplan ‘Otterlo, Weversteeg en Onderlangs’

 

 

waarden

 

Zienswijze Concept structuurvisie Bennekom 2030

 

 

natuurlijkotterlo

 

Zienswijze MER Weversteeeg

 

bosuil

 

 

U400 Inspraakreactie Nota van Uitgangspunten Otterlo Weversteeg – Onderlangs

 

boomkapede

 

 

Zienswijze Beleidsregel vellen en herplanten houtopstanden

 

ParklaanHoekelum  Zienswijze toerit A12

lindeliefde Zienswijze Kap linden Kranenburg (U346)

 Zienswijze Ederveen, Munnikebeek (U345)

renkumsepoort Zienswijze Omgevingsvisie Ede

ParklaanHoekelum Beroep Parklaan

Rosse vleermuis, foto M. Masing Zienswijze Het nieuwe landgoed


hoekelum-450x240

Eerder ingediende zienswijzen van de SME (binnenkort beschikbaar)