Online workshop ‘Kachel stoken met minder overlast’

De SME besteed regelmatig aandacht aan de luchtkwaliteit en en de problemen van fijnstof (o.a. hier en hier). Het stoken van houtkachels levert een belangrijke bijdrage de luchtvervuiling. De gevolgen van luchtverontreiniging voor onze gezondheid zijn enorm. In dat kader delen we hier graag een persbericht van Natuur en Milieu Gelderland en de gemeente Ede over een online workshop ‘Kachel stoken met minder overlast’ voor de inwoners van gemeente Ede.

Continue reading


Solidaire organisaties demonstreren voor Sterrebos

Het Sterrebos bij Born dreigt gekapt te worden. Red het bos, en de banen! Hieronder de oproep van Red het Sterrebos:

“De solidaire organisaties die eerder het initiatief namen voor een steunverklaring (webmaster: waaronder de SME) doen deze oproep voor een groot protest zondag 6 februari 14:00 bij het Sterrebos. Red het Sterrebos steunt dit initiatief natuurlijk van harte. We zullen erbij zijn en nodigen iedereen uit ook te komen.

Continue reading


Publieksavond: De effecten van de Klimaat- en stikstofcrisis voor ons in Ede

Op 18 November vond de jaarlijkse bijeenkomst van de SME https://sme-ede.nl/site/home/ weer plaats. Behalve de donateurs zijn ook belangstellenden daar altijd welkom. Vorig jaar konden we vanwege corona geen publieke bijeenkomst organiseren. Deze keer was dat dank zij de extra grote ruimte van de Edesche concerzaal met enige beperkingen gelukkig wel weer mogelijk.
Op de goed bezochte avond kwamen twee onderwerpen die hoog op onze agenda staan aan bod: klimaatverandering en de stikstofproblematiek.

Continue reading


Uitnodiging Publieksavond: De effecten van de Klimaatverandering en van de Stikstofproblematiek (klimaat- en stikstofcrisis) voor ons in Ede

Vorig jaar kon de SME vanwege corona geen publieke bijeenkomst organiseren. Nu dat gelukkig (met enige restricties) weer wel mogelijk is, nodigen we u bijzonder graag uit voor een avond met presentaties over twee onderwerpen die hoog op onze agenda staan: klimaatverandering en de stikstofproblematiek. Programma Dr. Rik Leemans, hoogleraar milieusysteemanalyse Wageningen University & Research, […]

Continue reading


Herfstbericht 2021

Geachte donateurs, In dit Herfstbericht 2021 van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) kunt u lezen waar het bestuur zich in de afgelopen periode voor heeft ingezet. Wij hopen dat u de coronapandemie goed bent doorgekomen. Als SME hebben wij natuurlijk ook te maken gehad met beperkingen: het bestuur heeft tijdens de lockdowns digitaal vergaderd en […]

Continue reading


Bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor de bouw van een mega-pluimveestal bij Harskamp

De locatie voor de geplande grootschalige pluimveehouderij bevindt zich een paar honderd meter ten westen van Natura 2000-gebied Veluwe. De bouw en het gebruik van de pluimveestal (met vrije uitloop) zullen leiden tot een grote toename van de uitstoot van stikstof en fijnstof op deze locatie. Daarmee zou de stikstofdepositie in het reeds overbelaste Natura […]

Continue reading


Zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan en bijbehorend beeldkwaliteitsplan voor de World Food Experience

WFC Experience entree

Stichting Milieuwerkgroepen Ede plaatst grote vraagtekens bij de aard, omvang en (financiële) haalbaarheid van de ‘World Food Center Experience’. De SME geeft de voorkeur aan een andere, milieuvriendelijke invulling van de gebouwen van de voormalige Mauritskazerne, bijvoorbeeld als verzamelpand voor kleinschalige en duurzame bedrijvigheid. Bij een dergelijke invulling kunnen de monumentale gebouwen in hun huidige […]

Continue reading


Zienswijze tegen de verhekking van het Bennekomse bos

Hek verspert pad

In het Bennekomse bos zijn de afgelopen decennia vele kilometers hekwerk aangelegd. In een periode van enkele maanden is 2 kilometer hek­werk verrezen aan de Selterskampweg, Vossenweg, Prins Hendriklaan en Dikkenbergweg. Deze hekken tasten de natuur- en landschapsfunctie aan van het N2000-gebied “De Veluwe”. SME en buurtbewoners willen dat de Gemeente Ede en Provincie Gelderland […]

Continue reading