16 en 20 mei: Tegel eruit, plant erin!

Stenen tuinen zijn in de mode. Tuincentra en televisieprogramma’s maken reclame voor steen in plaats van groen in de tuin. Deze zogenaamde verstening heeft echter allerlei negatieve gevolgen

  • Versterking van het stedelijk hitte-eiland-effect: het gemeten temperatuurverschil tussen stad en buitengebied. Vooral in de zomer kan een verhoogde omgevingstemperatuur een negatief effect hebben op de gezondheid van mensen, met name ouderen en zwakkeren.
  • Vermindering van de ruimte voor biodiversiteit in de stad. Het leefgebied van de egel, vlinders, (wilde) bijen en andere insecten, vogels en vleermuizen neemt af
  • Vermindering van de doorlaatbaarheid van de bodem voor water. De versnelde afvoer van regenwater leidt tot overbelasting van het riool.
  • Vermindering van de luchtkwaliteit door minder groen en vooral toenamen van fijnstof. De luchtkwaliteit neemt af, met name door toename van de concentratie fijn stof.

Bovendien werkt een groene leefomgeving stress verminderend en heeft een algemeen positief effect op de gezondheid en het welzijn van de mens.

Om deze zogenaamde verstening van tuinen een halt toe te roepen organiseert de IVN afdeling Ede op 16 mei een avond waarop Operatie Steenbreek zich zal presenteren. De gemeente Ede heeft zich daar onlangs bij aangesloten. Linda IJmker van IVN Gelderland geeft een inleiding over Operatie Steenbreek en deelt enkele ervaringen uit andere gemeenten met ons. Iemand van de gemeente Ede laat zien wat er op dat gebied al in de gemeente gebeurt en een medewerker van tuincentrum de Driesprong geeft praktische tips. Iedereen is welkom op deze avond, er zijn geen kosten aan verbonden.
Tijd: dinsdag 16 mei 20.00-.21.30
Locatie: Speeltuin de Zanderij, Nijverheidlaan 23-A, 6717 EV Ede,
te bereiken via poort tussen huisnummer 41 en 43.

Zie ook de poster van de operatie Steenbreek voor informatie over de grote bijeenkomst op 20 mei