Archief

In 2016 heeft de SME haar papieren archief (1972-2008) overgedragen aan de gemeente Ede.

Een overzicht van de inhoud van deze 21 dozen kunt u  vinden in de plaatsingslijst.

Een voorbeeld van de inhoud van het archief  is dit stuk over de akkers langs de Dikkenberg.

De stichtingsakte van de stichting zelf (uit doos 1)_ kunt u hier vinden.

kop_stichtingsacte

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van SME rapporten die in de loop der jaren geproduceerd zijn. Deze lijst wordt nog regelmatig aangevuld.

 1. 1973 Nota Leefmilieu 73 Verkerke-Nijdam motivatie oprichting SME
 2. 1974 Verslag werkzaamheden groep Bossen bij Bennekom 1973 M.M.
 3. 1974 Bossen bij Bennekom, aanbeveling tot herstel. Mettivier-Meyer et al.
 4. 1974 Voorlichtingsavond Kernplan Bennekom
 5. 1976 & 1977 Een botanische verkenning van een deel vd gemeente Ede Van de Brink et al.
 6. 1979 Bossen bij Bennekom Van Leeuwen Gemeentelijk Bosbedrijf Ede
 7. 1979 De gemeente Ede en haar Bestemmingsplan Werkgroep bos
 8. 1981 Sprokkelen of Houtroof Cosijn
 9. 1984 Een blik op de Ginkelse hei Knipselkrant Comité COT-Nee Ede
 10. 1986 Ede-West Niet zo best Bezwaren en alternatieven
 11. 1988 Onderzoek Militaire Geluidhinder Ede-Oost Van Paassen
 12. 1988 Compagnies Oefenterrein Ginkelse Heide; historisch-geografische inventarisatie en waardering Kooiman & Vernooij
 13. 1990 Plan voor de herinrichting van het gebied tussen EDE en DE KLOMP SME
 14. 1990 De Hoekelumse Brink het bewaren waard Van Grootheest & Sanders
 15. 1994 Zorg voor water, is zorgen voor later; ecologisch verantwoorde inrichting Gelderse Vallei-Zuid
 16. 1994 Natuur- en geluidsaspectenonderzoek Eder- en Ginkelse Heide; Samenvatting LB&P
 17. 1999 Notitie Infrastructuur Stad-Ede; Visie op vervoer in Ede SME
 18. 2007 Herfstbericht 2007 met terugblik op 35 jaar SME
 19. 2007 Vijfendertig jaar SME De Edese Post 5 okt 2007
 20. 2007 Werken aan milieubeheer en natuurbehoud (35 jaar SME), Bennekoms Nieuwsblad, 10 oktober 2007
 21. 2007 Verslag minisymposium Groei Ede, Groen Ede SME
 22. 2008 Advies inzake Handhaving jegens Camping De Dikkenberg
 23. 2008 Milieurapportage, SME plaatst kanttekeningen,Edese Post 25 apr
 24. 2008 SME – fiets onderbelicht in Ede-Oost. Ede-Stad 30 juli 2008
 25. 2016 Rapportage Contra-expertise onderzoek natuurbescherming aanleg Parklaan in Ede
 26. 2017 Parklaan Ede: second opinion thema verkeer