Bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor de bouw van een mega-pluimveestal bij Harskamp

De locatie voor de geplande grootschalige pluimveehouderij bevindt zich een paar honderd meter ten westen van Natura 2000-gebied Veluwe. De bouw en het gebruik van de pluimveestal (met vrije uitloop) zullen leiden tot een grote toename van de uitstoot van stikstof en fijnstof op deze locatie. Daarmee zou de stikstofdepositie in het reeds overbelaste Natura […]

Lees verder


Zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan en bijbehorend beeldkwaliteitsplan voor de World Food Experience

WFC Experience entree

Stichting Milieuwerkgroepen Ede plaatst grote vraagtekens bij de aard, omvang en (financiële) haalbaarheid van de ‘World Food Center Experience’. De SME geeft de voorkeur aan een andere, milieuvriendelijke invulling van de gebouwen van de voormalige Mauritskazerne, bijvoorbeeld als verzamelpand voor kleinschalige en duurzame bedrijvigheid. Bij een dergelijke invulling kunnen de monumentale gebouwen in hun huidige […]

Lees verder


Startnotitie Transformatie Horapark reden tot zorg voor Stichting Milieuwerkgroepen Ede

Paddenpoel Horapark

De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) heeft in een schriftelijke reactie aan burgemeester en wethouders van Ede haar zorgen kenbaar gemaakt omtrent de Startnotitie Transformatie Horapark zoals die in februari door B&W is vastgesteld. Ook het Bewonerscomité Enka-Horapark (bewoners van de Enkawijk), de paddenwerkgroep “Hora Est”, Geldersch Landschap & Kasteelen, Natuur en Milieu Gelderland en de […]

Lees verder