Dioxines op ENKA

In februari 2020 is de aanwezigheid van dioxines aangetoond in het door de voormalige ENKA-fabriek vervuilde grondwater, de bekende ENKA pluim. Het onderzoek werd uitgevoerd na lang aandringen van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede en de vereniging Mooi Wageningen. Schokkend nieuws dat ik lees in het onderzoeksverslag van het ingenieursbureau TAUW die het onderzoek uitvoerde. Maar […]

Lees verder


Bomen van onschatbare waarde

op de bres voor bomenDe Stichting Milieugroepen Ede staat voor de grote waarde van bomen binnen de bebouwde kom (en daarbuiten). Bomen zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving, zorgen voor zuurstof, bieden schaduw, helpen mee de temperatuur te verlagen, houden fijnstof vast, geven dieren leefruimte, hebben ecologische waarde, houden water vast, slaan CO2 op en bevorderen de gezondheid van mensen.

Lees verder