Stop zonneveld Nergena

Brieven aan raadsfracties over zonneveld Nergena

Januari 2020 – Voorafgaand aan een oordeelvormend debat in de gemeenteraad van Ede over de ontwerp-omgevingsvergunning voor het initiatief Zonneveld Nergena bij Bennekom heeft SME, samen met de Vogelwerkgroep KNNV Wageningen e.o. en Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost, op 6 januari een brief gestuurd aan alle raadsfracties. Daarin hebben wij onze bedenkingen bij de aanleg van dit zonneveld nog eens onder de aandacht van de raadsfracties gebracht.

Op maandag 20 januari stuurden we een tweede brief met aanvullende informatie aan de raadsfracties. Op 23 januari 2020 stemt de gemeenteraad over het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een zonneveld bij voormalig landgoed Nergena in Bennekom.

Download de eerste brief aan de raadsfracties (6 januari)

Download de vervolgbrief aan de raadsfracties (20 januari)