Documenten Parklaan

hoekelumse_eng

De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) heeft, samen met de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en onder anderen de Werkgroep Parklaan Anders op 14 december 2018 een overeenkomst met de gemeente ede gesloten over een andere Parklaan. Op deze pagina document kunt U alle documenten en tekeningen vinden over het dit nieuwe plan.

Continue reading


Parklaan Wordt Anders!

parklaan_anders_mensen De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) heeft, samen met de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en vele anderen (waaronder de Werkgroep Parklaan Anders), nooit bezwaren gehad tegen een redelijke ontsluiting van de Kazerneterreinen en het ENKA-terrein.
Maar wel bezwaren tegen een megalomane Parklaan met een 4-baans snelweg van Bennekom naar het NS-station die het sluipverkeer tussen A12 en N224 zou mogelijk maken. Een Parklaan waarbij de groene omgeving, nabije natuur en de Europees beschermde natuur van de Veluwe nog meer onder druk zou komen te staan. Wij zijn in onze bezwaren gesteund door een beroep bij en een schorsing door de Raad van State, en een arrest (op verzoek van de RvS) door het Europese Hof van Justitie. Met dit inzicht zijn SME, GNMF en andere bezwaarden en de Gemeente Ede tot overeenstemming gekomen tot een andere Parklaan. Samen komen ze tot de volgende overwegingen.

Continue reading


Nieuwe rondweg ‘de Parklaan’ Een verbetering in de samenwerking tussen Werkgroep Parklaan Anders en de gemeente Ede

spandoek parklaan anders
Studenten van de Wageningen UR hebben in het kader van een ACT (Academic Consultancy Training) onderzocht hoe het vaststellen van het (momenteel geschorste) bestemmingsplan voor de Parklaan in Ede is verlopen en hoe partijen met elkaar zijn omgegaan. Zowel de SME als de Gemeente Ede zijn geïnterviewd.
In de uitkomsten ziet de SME mogelijkheden om de relaties met de gemeente te verbeteren.

Continue reading


Spoedzitting Raad van State

thumbnailkop De gemeente Ede wil in het trace van het noordelijk deel van de nieuw aan te leggen Parklaan al beginnen met de kap van bomen. De Raad van State behandelde 12 april 2016 de bezwaren van onder ander de SME en de Geldersche Milieufederatie, die schorsing van het plan eisten om een onomkeerbare situatie te voorkomen. De raad was nog niet overtuigd van de argumenten van de gemeente en zal binnen twee weken oordelen over het schorsingsverzoek.

Continue reading


Open brief aan college en raad van Ede

Na het afwijzen van het Bestemmingsplan voor de Parklaan in maart 2014 door de Raad van State werkt de SME nu samen met de Werkgroep Parklaan Anders aan verbetering van de plannen van de gemeente Ede. Zij roept de politiek op om zich aan de verkiezingsbeloften te houden en zich nog eens goed te bezinnen voor ze weer instemmen met zo’n onzalig plan dat zoveel schade aan het landschap en de cultuurhistorie zal toebrengen

Continue reading