Doe je mee?

Brandweerkazerne Ede

De Coöperatieve vereniging ValleiEnergie wil er voor zorgen dat we in de gelderse vallei geen fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkool en uranium) meer nodig hebben: De Vallei Fossielvrij!

ValleiEnergie stelt burgers van Ede in de gelegenheid hun zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen te plaatsen. De gemeente stelt deze daken kosteloos ter beschikking. Dit is een oplossing voor iedereen die wel zonnestroom wenst, maar zelf geen geschikt dak heeft.

De brandweerkazerne in Ede-Centrum wordt in dit project de eerste zonnecentrale voor inwoners en zakelijke kleinverbruikers, maar er zijn inmiddels nog drie andere daken beschikbaar.

Het project is een geweldig succes. Er zijn (op 14 februari) al 42 deelnemers die samen 350 panelen hebben gekocht en De provincie Gelderland heeft subsidie toegekend. De inschrijving voor de brandweerkazerne sluit op 21 februari.

De SME steunt dit lokale initiatief van harte. Meer informatie is te vinden op de pagina van vallei energie over de energiekazerne. Direkt opgeven kan via dit opgave formulier