Ede moet handhaven op bosgestookte stadsverwarming

door: Hanneke van Ormondt (@Hanneke_vO) March 3, 2020

Natuurorganisatie MOB schuwt niet alleen de grote stikstofvervuilers van ons land aan te pakken, zoals Schiphol of de Amercentrale, maar richt zich ook op de kleintjes. Zoals de gemeente Ede, waar 3 biomassacentrales bomen en de gezondheid en het leven van omwonenden bedreigen.

Twee weken geleden schreef columnist Douwe Meijer een opiniestuk over de manier waarop de gemeente Ede ‘creatief’ omgaat met zijn biomassacentrales die gestookt worden met afval- en snoeihout en bomen uit de Veluwse bossen, aangevuld met bomen uit Duitse bossen. Om maar subsidie binnen te hengelen, betoogde Meijer, verstoken de centrales kostbare natuur en geen – veel schoner – aardgas. Bovendien maakt Het Warmtebedrijf (eigenaar van de biomassacentrales) oneigenlijk gebruik van een maasje in de wet door de capaciteit van de ketels van de centrales niet samen te tellen, zodat een hogere uitstootnorm van toepassing is. Omwonenden maken zich zorgen: de biomassacentrales stoten te veel stikstof en fijnstof uit.

Handhavingsverzoek
Reden voor de milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) een brief naar de gemeente te sturen. In de brief schrijft MOB-voorman Johan Vollenbroek, dat de centrale aan de Knuttelweg te veel stikstof en fijnstof uitstoot. Ook zou de installatie te veel uren draaien, schrijft De Gelderlander. Vollenbroek vraagt de gemeente handhavend op te treden.

‘Stoppen met massale houtstook’
Eerder in februari heeft MOB Wob-verzoeken ingediend om inzicht te krijgen in de natuurvergunningen, meetgegevens en genomen maatregelen van de 3 Edese biomassacentrales. Deze gingen vergezeld van handhavingsverzoeken voor 2 van de 3 centrales en een persbericht met uitleg hoe de regels overtreden worden en klachten van omwonenden. In Ede is de discussie inmiddels flink op gang gekomen, maar ook landelijk verdwijnt het duurzame imago van het stoken van biomassa als sneeuw voor de zon. Volgens een peiling van de Telegraaf vandaag wil 96% van de respondenten stoppen met de massale houtstook (biomassa).

Het Edese optreden van MOB maakt nog maar eens duidelijk dat MOB niet alleen ‘de luis in de pels’ is van de Nederlandse boerenstikstofproblematiek. De natuurorganisatie weert zich in alle gevallen waarin de natuur geschaad wordt door stikstofuitstoot van welke aard dan ook. MOB pakte eerder ook al onder meer Schiphol en de Amercentrale in Brabant aan.

In Ede beraadt de gemeente zich op de te nemen vervolgstappen. Er komt in ieder geval een rondetafelgesprek om alle feiten over de werking van de biomassacentrales boven tafel te krijgen. Mét Vollenbroek, vertegenwoordigers van Het Warmtebedrijf en de Omgevingsdienst De Vallei (belast met de vergunningverlening en het toezicht op de naleving). Op dit moment wordt in Ede een warmtenet aangelegd, zeg maar bosgestookte stadsverwarming. De gemeente op de Veluwe, met ruim 100.000 hectare één van de grootste Natura2000-gebieden van ons land, wilde zich daarmee profileren als een groene gemeente die een voorloper zou zijn bij het ‘van het gas’ gaan. Hanneke van Ormond van Urgenda, de organisatie die duurzame energie voor iedereen wil, las de Telegraaf en constateerde tot haar verrassing dat ‘zelfs’ de lezers van die krant geen bomen willen kappen voor warmte en de stroom van Tesla’s en elektrische Hyundai’s en Peugeots. Zestig procent van de Nederlandse ‘duurzame’ energie is afkomstig van biomassa omdat het met zonne- en windenergie maar niet wil vlotten.

Zelfs de Telegraaf lezer zegt het! Tijd om per direct alle plannen voor nieuwe biomassacentrales af te kappen, stoppen met subsidie van houtstook en géén bijstook in kolencentrales meer. Gooi die laatste eigenlijk maar gewoon dicht.

pic.twitter.com/FJlJMyUIL7

— Hanneke van Ormondt (@Hanneke_vO) March 3, 2020