Groeiend animo voor nieuwe natuur Mooi Binnenveld

plantingDe stichting Mooi Binnenveld schrijft in haar nieuwsbrief van maart 2018 dat de aankoop van natuurgronden  voorspoedig verloopt:

“Het aantal personen, huishoudens en groepen dat intekent op een certificaat voor Mooi Binnenveld groeit gestaag. Eind februari stond het totaal op 100, inmiddels is dat 125. We merken dat de belangstelling blijft toenemen. Het is ook mooi om te lezen om welke redenen mensen inschrijven op en certificaat. U vindt een bloemlezing daarover op een speciale websitepagina.

In de komende maanden gaan we door met activiteiten: lezingen, excursies en markten. Op weg naar een budget waarmee we bij de provincie kunnen aankloppen om het koopcontract in orde te maken.

Ondertussen loopt ook het proces naar inrichting van de Binnenveldse Hooilanden goed. In het najaar zal worden gestart met de inrichtingswerkzaamheden.”

De SME  steunt dit prachtige initiatief van harte!