Herfstbericht 2015

bankjeIn dit herfstbericht  willen we u niet alleen vertellen wat er de laatste tijd door de SME gedaan is, maar ook een verdere vooruitblik geven op wat ons nog te doen staat. We vinden het prettig en nuttig dat de verhouding met de gemeente Ede inmiddels is verbeterd. We worden vaker betrokken bij plannen en er is afgesproken dat er met de drie betrokken wethouders tweemaal per jaar een overleg plaatsvindt. Doel is vroegtijdig betrokken worden bij de plannen, bijvoorbeeld voor woningbouw, om te voorkomen dat er veel te rigoureus gekapt wordt of andere voor milieu- en natuur onwenselijke beslissingen worden genomen.  We promoten hierbij de natuurinclusieve planning: eerst kijken wat er is, voordat de plannen op papier worden gezet.  Dat die vroegtijdige inbreng nodig en effectief is, bleek bij het overleg over het sportpark Kastanjebos in Otterlo. Daar werd een goede natuurcompensatie bereikt, zodat we ons beroep bij de Raad van State konden intrekken.

Lees het hele herfstbericht 2015 (pdf).