Hoe duurzaam zijn de bio-energie centrales in de gemeente Ede?

i2072_089_snoeien_in_kernhem_smallIn Nederland wordt biomassa veelvuldig gebruikt om de impact van energieproductie te verminderen en te helpen bij het bereiken van duurzaamheids doelstellingen. Tegelijkertijd is er bezorgdheid over de nadelige effecten. SME vreest dat in Ede te veel biomassa wordt geoogst, zonder oog voor andere functies van het bos zoals biodiversiteit.

Daarom is voor SME een korte studie uitgevoerd door zes Wageningse studenten. Ze zijn begeleid door medewerkers van de Universiteit Wageningen. Doel van dit project was de duurzaamheid van het huidige energiesysteem in Ede (2017) en de toekomstige situatie (2020) te beoordelen, waarbij 20.000 woningequivalenten groene warmte ontvangen van de bio-energiecentrales van de MPD. In de studie is onderzocht of de huidige oogstintensiteit, en een maximale oogstintensiteit van 75% van de groei op basis van literatuur, voldoende hout voor de bio-energie-installaties in Ede kan leveren.

De MPD maakt gebruik van houtsnippers en tuinafval om in 2017 energie te leveren aan 10.000 woningequivalenten in Ede, wat neerkomt op ongeveer 350 TJ per jaar. In 2020 wordt verwacht dat 20.000 huishoudens in Ede worden verwarmd met bio-energie, wat neerkomt op ongeveer 690 TJ per jaar. De studenten hebben berekend dat ongeveer 15.452 ton vers hout nodig is in 2017 en 43.485 ton vers hout in 2020 om aan te vraag te voldoen. De maximale hoeveelheid hout die duurzaam in 2017 en 2020 kan worden geoogst uit de 11.000 ha bossen van Ede is slechts 26.890 ton per jaar. De resultaten van de analyse geven aan dat duurzame houtoogst voor energie mogelijk is in 2017, maar dat het duurzame energiedoel van 2020 niet te bereiken is met het huidige systeem.

Het bepalen van de maximale houtoogst in de gemeente Ede is lastig te bepalen, wat het rapport van de studenten goed laat zien: er zijn verschillende soorten bos, verschillende manieren van oogsten, veel eigenaren, en veel factoren in het spel. De gemeente Ede geeft aan dat zij alleen gehouden zijn om 3000 ton per jaar uit de Edese bossen te leveren aan MPD, en dat kan makkelijk. MPD mag zelf weten waar zij de rest (nog 12.000 ton in 2017) vandaan haalt. De MPD heeft op het rapport gereageerd met een uiteenzetting welke andere bronnen zij nog kunnen aanspreken. 48% van hun biomassa kwam volgens de reactie uit snoeihout en tuinafval uit de bebouwde kom van Ede: 10.000 ton; dit is het ‘achterstallige onderhoud’ dat wij in Ede om ons heen zien gebeuren. Wat de MPD nalaat is zelf een goede berekening maken voor de lange termijn. Dat het in 2017 gelukt is zegt niet zoveel; als MPD er nog twee centrales gaat bijbouwen; en als alle bomen en struiken ondertussen in de ovens verdwijnen. De studenten laten zien dat de bomen niet tot in de hemel groeien, en de MPD is nu aan zet om te laten zien waar zij hun biomassa op een duurzame manier vandaan gaan halen; niet alleen vorig jaar of volgend jaar maar ook de 20 of 30 jaren daarna.

i2072_119_bomen_verwijderen_in_bennekom_smalli2072_122_bomen_weg_in_bennekom_small