Landschappen

Edese landschappen

De SME presenteert -met dank aan Hubert Mettivier Meijer- een serie luchtbeelden van Google-earth met daarin een overzicht van het Edese landschap binnen de gemeentegrenzen.
We hebben de landschappelijke en cultuurhistorische indeling van de gemeente gevolgd maar we zouden ons zelf tekort doen indien we ook niet de gebieden en locaties zouden opnemen die de laatste jaren op milieu en natuurgebied in Ede in de discussies met de gemeente een rol hebben gespeeld (of nog spelen). Over een aantal van die locaties hebben we nog steeds zorgen.

In de foto serie wordt de structuur van het Edese landschap duidelijk zichtbaar. Verder is het natuurlijk heel leuk om met een birds-eye de eigen gemeente te kunnen bekijken. Mocht u zelf Google-earth gebruiken, dan biedt de serie naar wij hopen voor u nieuwe inzichten.